ОИК протоколгр.Златарица
041400001 041400002 041400003

с.Горско ново село
041400005

с.Дединци
041400013

с.Долно Шивачево
041400008

с.Калайджии
041400009

с.Разсоха
041400012

с.Резач
041400010

с.Родина
041400004

с.Росно
041400007

с.Сливовица
041400006

с.Средно село
041400011

Области