ОИК протоколгр.Бяла черква
042200023 042200024 042200025

гр.Павликени
042200001 042200002 042200003 042200004 042200005 042200006 042200007 042200008 042200009 042200010 042200011 042200012 042200013 042200014 042200015 042200016 042200017 042200045

с.Батак
042200021

с.Бутово
042200022

с.Вишовград
042200026

с.Върбовка
042200027 042200028

с.Горна Липница
042200029

с.Димча
042200031

с.Долна Липница
042200030

с.Дъскот
042200032

с.Караисен
042200033 042200034

с.Лесичери
042200035

с.Михалци
042200036

с.Мусина
042200037

с.Недан
042200038 042200039

с.Паскалевец
042200040

с.Патреш
042200041

с.Росица
042200042

с.Сломер
042200043

с.Стамболово
042200044

Области