ОИК протоколгр.Каварна
081700001 081700002 081700003 081700004 081700005 081700006 081700007 081700008 081700009 081700010 081700011 081700012 081700013 081700014

с.Белгун
081700015

с.Било
081700016

с.Божурец
081700017

с.Българево
081700018 081700019

с.Видно
081700020

с.Вранино
081700021

с.Камен бряг
081700022

с.Крупен
081700023

с.Могилище
081700024

с.Нейково
081700025

с.Поручик Чунчево
081700026

с.Раковски
081700027

с.Свети Никола
081700028

с.Селце
081700029

с.Септемврийци
081700030

с.Топола
081700031

с.Травник
081700032

с.Хаджи Димитър
081700033

с.Челопечене
081700034

Области