ОИК протоколгр.Шабла
082900001 082900002 082900003 082900004

с.Ваклино
082900005

с.Горичане
082900006

с.Горун
082900007

с.Граничар
082900008

с.Дуранкулак
082900009

с.Езерец
082900010

с.Захари Стояново
082900011

с.Крапец
082900012

с.Пролез
082900013

с.Смин
082900014

с.Тюленово
082900015

с.Черноморци
082900016

Области