ОИК протоколгр.Роман
063200001 063200002 063200003 063200004

с.Долна Бешовица
063200006

с.Камено поле
063200007

с.Караш
063200012

с.Кунино
063200008

с.Курново
063200009

с.Радовене
063200010

с.Синьо бърдо
063200011

с.Стояновци
063200014

с.Струпец
063200015 063200016

с.Хубавене
063200017

Области