ОИК протоколгр.Мездра
062700001 062700002 062700003 062700004 062700005 062700006 062700007 062700008 062700009 062700010 062700011 062700012 062700013 062700014 062700043

с.Боденец
062700015

с.Брусен
062700016

с.Върбешница
062700017

с.Горна Бешовица
062700018

с.Горна Кремена
062700019

с.Долна Кремена
062700020

с.Дърманци
062700021

с.Елисейна
062700022

с.Зверино
062700023 062700024

с.Злидол
062700025

с.Игнатица
062700026

с.Кален
062700028

с.Крапец
062700027

с.Крета
062700029

с.Лик
062700030

с.Лютиброд
062700032

с.Лютидол
062700031

с.Моравица
062700033

с.Оселна
062700034

с.Ослен Криводол
062700036

с.Очиндол
062700035

с.Ребърково
062700038

с.Руска Бела
062700037

с.Старо село
062700039

с.Типченица
062700040

с.Цаконица
062700041

с.Царевец
062700042

Области