ОИК протоколгр.Криводол
062100001 062100002 062100003 062100004 062100021

с.Баурене
062100005

с.Ботуня
062100006

с.Галатин
062100007

с.Главаци
062100008

с.Големо Бабино
062100009

с.Градешница
062100010

с.Добруша
062100011

с.Краводер
062100012

с.Лесура
062100013 062100019

с.Осен
062100014

с.Пудрия
062100015

с.Ракево
062100016 062100020

с.Уровене
062100017

с.Фурен
062100018

Области