Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Община Плевен, област Плевен

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ВАЛЕНТИН ВЕНЦИСЛАВОВ ХРИСТОВ
ПП ГЕРБ
21 824 63.62%
72 ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ СПАРТАНСКИ
ИК ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ СПАРТАНСКИ
11 494 33.51%
- Не подкрепям никого
983 2.87%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Бръшляница

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
ПП ГЕРБ
162 47.09%
68 ЦВЕТАН ПЪРВАНОВ ГОСПОДИНОВ
МК БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ (СДС)
174 50.58%
- Не подкрепям никого
8 2.33%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Дисевица

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
13 ПЛАМЕН СИМЕОНОВ БЕШКОВ
ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
188 56.63%
35 КРИСТИНА СТАНИСЛАВОВА СТАЙКОВА
БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА
138 41.57%
- Не подкрепям никого
6 1.81%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Пелишат

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ПЕТЪР ЛАЧЕВ ЙОЧЕВ
ПП ГЕРБ
194 48.14%
68 ПЕТЪР МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
МК БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ (СДС)
207 51.36%
- Не подкрепям никого
2 0.50%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Радишево

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 НАЙДЕН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ПП ГЕРБ
108 39.42%
69 ПОЛЯ МИТКОВА ПЕТКОВА
МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
159 58.03%
- Не подкрепям никого
7 2.55%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Тодорово

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
42 БИСЕР ИВАЙЛОВ ПЕТРОВ
ВЪЗРАЖДАНЕ
186 68.89%
69 ВЕНЕРА ЦВЕТАНОВА ГЕНЧЕВА
МК АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
83 30.74%
- Не подкрепям никого
1 0.37%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Търнене

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
28 МАРИЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА
ЛЕВИЦАТА!
180 45.69%
68 СВЕТЛА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА
МК БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ (СДС)
209 53.05%
- Не подкрепям никого
5 1.27%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Сумарни числови данни от протокол

Хартиено гласуване

Хартиено-машинно гласуване

Сканирани протоколи

Машинни данни

Файлове от машина

Видеоизлъчване


Отворени данни в машинно-четим формат

Протокол на ОИК за Кмет на община Плевен Протокол на ОИК за Кмет на кметство Бръшляница Протокол на ОИК за Кмет на кметство Дисевица Протокол на ОИК за Кмет на кметство Пелишат Протокол на ОИК за Кмет на кметство Радишево Протокол на ОИК за Кмет на кметство Тодорово Протокол на ОИК за Кмет на кметство Търнене

община Плевен

гр.Плевен

ГР. ПЛЕВЕН, бул. "Русе" №6, НЧ "Христо Ботев"152400109
ГР. ПЛЕВЕН, жк. "Дружба" №310, ОУ "Климент Охридски" (сграда на ФСГ152400032
ГР. ПЛЕВЕН, жк. "Дружба" №310, ОУ "Климент Охридски" (сграда на ФСГ "Интелект")152400022 152400023 152400024 152400025 152400026 152400027 152400028 152400029 152400030 152400031 152400033
ГР. ПЛЕВЕН, жк. "Дружба", ОУ "Климент Охридски"152400012 152400013 152400014 152400015 152400016 152400017 152400018 152400019 152400020 152400021
ГР. ПЛЕВЕН, жк. "Сторгозия" №121, СУ "Пейо Яворов"152400049 152400050 152400051 152400052 152400053 152400054 152400055 152400056
ГР. ПЛЕВЕН, жк. "Сторгозия" №85, СУ "Стоян Заимов"152400039 152400040 152400041 152400042 152400043 152400044 152400045 152400046 152400047 152400048
ГР. ПЛЕВЕН, жк. "Сторгозия" №97, ПГ по "Лозарство и винарство"152400057 152400058 152400059 152400060 152400061 152400062 152400063 152400064
ГР. ПЛЕВЕН, пл. "Македония" №1, клуб152400101
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "Александър Стамболийски" №16, ПГ по САГ "Никола Фичев"152400065 152400066 152400067 152400068 152400069
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "Бяло море" №2, НУ "Единство"152400077 152400080 152400081 152400082 152400089
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "Генерал Столетов" №32, ДГ "Теменуга"152400125 152400126 152400127
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "Георги Кочев" №39, клуб "Освобождение"152400001
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "Д-р П. Берон" №2, ОУ "Петър Берон"152400034 152400035 152400036 152400037 152400038
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "Д. Константинов" №2, Рег. библиотека "Хр. Смирненски", голяма конф. зала152400106
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "Д. Константинов" №2, Регионална библиотека "Хр. Смирненски", конф. зала152400105
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "Дойран" №79, Център за работа с деца (бивш пионерски дом)152400071 152400072
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "Иван Вазов" №15, ОУ "Цветан Спасов"152400092 152400102 152400103 152400104
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "Иван Вазов" №46, СУ "Иван Вазов"152400093 152400094 152400095 152400096 152400097 152400098 152400099 152400100
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "Климент Охридски" №22, СУ "Хр. Смирненски"152400002 152400003 152400004 152400005 152400006 152400007 152400008 152400009
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "Отец Паисий" №10, СУ "Ан. Димитрова"152400083 152400084 152400085 152400086
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "Отец Пайсий" №10, СУ "Ан. Димитрова"152400087 152400088
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "П. Р. Славейков" №12 (бивш МУЦТПО)152400090 152400091 152400108
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "П. Р. Славейков" №23, НЧ "ЛИК"152400107
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "Патриарх Евтимий" №3, НУ "П. Евтимий"152400116 152400117 152400118 152400119
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "Петко Каравелов" №3, ОУ "Йордан Йовков"152400073 152400074 152400120 152400121 152400122 152400123 152400124
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "Сергей Румянцев" №69, ДГ "Трети март"152400010 152400011
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "Стара планина" №6, ОУ "Васил Левски"152400110 152400111 152400112 152400113 152400114 152400115
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "Стефан Караджа" №20, НЧ "Извор"152400070
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "Цар Самуил" №55, ДГ "Снежанка"152400078
ГР. ПЛЕВЕН, ул. "Цар Самуил" №55, Дневен център152400079
ГР. ПЛЕВЕН, ул. „Лозенград“ №1, ДГ "Пролет"152400075 152400076
МБАЛ „Сърце и мозък”152400133
Парк „Кайлъка“, Затвора-Плевен152400131
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, Първа клинична база, втори етаж, зала № 6152400132
пл. Възраждане № 2152400128 152400129 152400130

гр.Славяново

ГР. СЛАВЯНОВО, ул. "Д. Благоев" №22, НУ "Св. Св. Кирил и Методий"152400223 152400224
ГР. СЛАВЯНОВО, ул. "Маршал Толбухин" №8, СУ "Христо Ботев"152400225 152400226 152400227

с.Беглеж

С. БЕГЛЕЖ, ул. "Христо Ботев" №6, ОУ "Васил Левски"152400200

с.Бохот

Дом за стари хора152400134
С. БОХОТ, ул. "Ал. Стамболийски" №31, Клуб на пенсионера и хората с увреждания152400201

с.Брестовец

С. БРЕСТОВЕЦ, ул. "Георги Кочев" №30, НЧ "Наука 1927"152400202

с.Бръшляница

С. БРЪШЛЯНИЦА, пл. "Свобода" №1, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"152400203

с.Буковлък

С. БУКОВЛЪК, пл. "Център" №7, ОУ "Св. Климент Охридски"152400204 152400205 152400206

с.Върбица

С. ВЪРБИЦА, ул. "Шипка" №7/ул. "Иванка Мерджанова" №1 НУ "Отец Паисий"152400207

с.Горталово

С. ГОРТАЛОВО, ул. "Бинка Парашкевова" №9, Клуб на пенсионера и хората с увреждания152400208

с.Гривица

С. ГРИВИЦА, ул. "Букурещ" №1, Сградата на кметството152400209
С. ГРИВИЦА, ул. "Любен Каравелов" №8 (Клуб на пенсионера и хората с увреждания)152400210

с.Дисевица

С. ДИСЕВИЦА, ул. "Георги Томов" №10, ДГ "Вит"152400211

с.Коиловци

С. КОИЛОВЦИ, пл. "Девети септември" №3, Сграда ДОСО (салон)152400212

с.Къртожабене

С. КЪРТОЖАБЕНЕ, ул. "Георги Димитров" №29, Кметство152400213

с.Къшин

С. КЪШИН, ул. "Аврора" №7, Кметство152400214

с.Ласкар

С. ЛАСКАР, ул. "Хр. Ботев" №18б, Клуб на пенсионера в сградата на кметството152400215

с.Мечка

С. МЕЧКА, ул. "Васил Левски" №56, НЧ "Пробуда-1927"152400216

с.Николаево

С. НИКОЛАЕВО, ул. "Васил Левски" №11, Клуб на пенсионера и хора с увреждания152400217

с.Опанец

С. ОПАНЕЦ, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №25, ОУ "Отец Паисий"152400218 152400219

с.Пелишат

С. ПЕЛИШАТ, ул. "Любен Вешков" №3, Клуб на читалището152400220

с.Радишево

С. РАДИШЕВО, ул. "Родопи" №4, НЧ "Просвета-97"152400221

с.Ралево

С. РАЛЕВО, ул. "Хр. Ботев" №4, Клуб на хора с увреждания и пенсионера в кметството152400222

с.Тодорово

С. ТОДОРОВО, пл. "Възраждане" №2, Салон на НЧ "Бъдеще"152400228

с.Тученица

С. ТУЧЕНИЦА, ул. "Г. Бенковски" №14, Салон на кметството152400229

с.Търнене

С. ТЪРНЕНЕ, ул. "Иван Митов" №1, Клуб на инвалида и пенсионера152400230

с.Ясен

С. ЯСЕН, ул. "Г. Димитров" №37, Киносалон в сградата на Културния дом152400232
С. ЯСЕН, ул. "Г. Димитров" №37, Малък салон в сградата на Културния дом152400233
С. ЯСЕН, ул. "Г. Димитров" №37, Ритуална зала, сграда на Културния дом152400231

изтегли