Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Активност на гласуване за община Плевен

Активност на гласуване за община Плевен

31.89
%

11:00

7.24
%

16:00

21.93
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 108 863 7 884 7.24%
16:00 108 863 23 878 21.93%
20:00 108 863 34 711 31.89%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли