Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Община Пазарджик, област Пазарджик

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
66 ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КУЛЕНСКИ
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
17 702 53.94%
69 ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ
Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ"
14 425 43.95%
- Не подкрепям никого
692 2.11%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Синитово

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
51 ИВАН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
Земеделски съюз Ал. Стамболийски
429 46.18%
69 БОРИСЛАВ ЛАЗАРОВ АЛЕКСИЕВ
Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ"
482 51.88%
- Не подкрепям никого
18 1.94%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Мокрище

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
61 БЛАГОЙ ЛЮБОМИРОВ БОСАКОВ
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)
340 42.45%
69 НЕДЯЛКА ТОДОРОВА НОНОВА
Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ"
452 56.43%
- Не подкрепям никого
9 1.12%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Црънча

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
63 АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ РУКОВ
МИР
216 37.31%
69 КИРИЛ ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ
Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ"
356 61.49%
- Не подкрепям никого
7 1.21%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Априлци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
68 АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
МК Земеделски народен съюз /ПП "ЗНС", ПП "ДБГ"/
119 44.91%
69 МАРИН ЗАПРЕНОВ МАНОЛОВ
Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ"
142 53.58%
- Не подкрепям никого
4 1.51%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Дебръщица

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
68 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СЛАВКОВ
МК Земеделски народен съюз /ПП "ЗНС", ПП "ДБГ"/
179 42.52%
69 ЛАТИНКА ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА
Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ"
234 55.58%
- Не подкрепям никого
8 1.90%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Огняново

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
13 ЯНА ПЕТРОВА КУЛИНСКА-РАНГЕЛОВА
ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
333 47.03%
69 МИТКО ДУШКОВ ХАЙДУКОВ
Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ"
369 52.12%
- Не подкрепям никого
6 0.85%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Паталеница

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
16 СТОИЛ АНГЕЛОВ ФЪРЦОВ
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
261 49.15%
69 АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ НАЛБАТСКИ
Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ"
251 47.27%
- Не подкрепям никого
19 3.58%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Сбор

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
55 ИВАН ЕЛИНОВ РАШКОВ
ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД
39 37.14%
69 СТЕФАН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ"
61 58.10%
- Не подкрепям никого
5 4.76%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Крали Марко

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
37 ГРИША ТЕМЕЛКОВ СТОИМЕНОВ
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
66 50.77%
69 БЛАГОЙ РАНГЕЛОВ БЛАГОЕВ
Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ"
64 49.23%
- Не подкрепям никого
0 0.00%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Сумарни числови данни от протокол

Хартиено гласуване

Хартиено-машинно гласуване

Сканирани протоколи

Машинни данни

Файлове от машина

Видеоизлъчване


Отворени данни в машинно-четим формат

Протокол на ОИК за Кмет на община Пазарджик Протокол на ОИК за Кмет на кметство Синитово Протокол на ОИК за Кмет на кметство Мокрище Протокол на ОИК за Кмет на кметство Црънча Протокол на ОИК за Кмет на кметство Априлци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Дебръщица Протокол на ОИК за Кмет на кметство Огняново Протокол на ОИК за Кмет на кметство Паталеница Протокол на ОИК за Кмет на кметство Сбор Протокол на ОИК за Кмет на кметство Крали Марко

община Пазарджик

гр.Пазарджик

ГР. ПАЗАРДжк. I ОУ "Св. Климент Охридски", ул. "Васил Левски" №58131900024
ГР. ПАЗАРДжк. VІ ОУ "Любен Каравелов", ул. "Панайот Волов"131900057 131900065 131900081
ГР. ПАЗАРДжк. VІІ ОУ "Христо Ботев", ул. "Димитър Греков" №60131900028 131900036 131900037 131900074
ГР. ПАЗАРДжк. І ОУ "Св. Климент Охридски", ул. "Васил Левски" №58131900046
ГР. ПАЗАРДжк. ІV ОУ "Христо Смирненски", бул. "Княгиня Мария Луиза"131900034 131900035
ГР. ПАЗАРДжк. ІІ ОУ "Стефан Захариев", ул. "Васил Петлешков" №1131900014 131900048 131900049 131900050
ГР. ПАЗАРДжк. ІІІ ОУ "Професор Иван Батаклиев", ул. "Константин Величков" №18131900008 131900009
ГР. ПАЗАРДжк. Гимназия "Иван С. Аксаков", ул. "Сан Стефано" №1131900007
ГР. ПАЗАРДжк. ДДМУИ "Вяра, Надежда и Любов", ул. "Райко Алексиев"131900059 131900082
ГР. ПАЗАРДжк. Дом за стари хора "Гаврил Кръстевич", ул. "Болнична" №19131900029
ГР. ПАЗАРДжк. ЕГ "Бертолт Брехт", ул. "Пирдоп" №1131900063 131900064
ГР. ПАЗАРДжк. Зона на здравето, ул. "Д-р Никола Ламбрев"131900039
ГР. ПАЗАРДжк. Клуб на инвалидите в България, ул. "Ал. Стамболийски" №16, ет. 1131900011
ГР. ПАЗАРДжк. Клуб на пенсионера №3, ул. "Димитър Греков" /моста "Лютата"/131900038
ГР. ПАЗАРДжк. Клуб на пенсионера №4, ул. "Росица" №42131900088
ГР. ПАЗАРДжк. Клуб на пенсионера №5, ул. "Братя Консулови" №39131900018
ГР. ПАЗАРДжк. Клуб на пенсионера №7, ул. "Бузлуджа"131900051
ГР. ПАЗАРДжк. НУ "Васил Друмев", ул. "Булаир" №25131900030 131900031 131900032 131900090
ГР. ПАЗАРДжк. НУ "Георги Сава Раковски", ул. "Гарибалди" №5131900060 131900061 131900086 131900091
ГР. ПАЗАРДжк. НУ "Никола Фурнаджиев", ул. "Цанко Церковски" №1131900013 131900075 131900079
ГР. ПАЗАРДжк. НУ "Отец Паисий", ул. "Константин Величков" №48131900003 131900005 131900006
ГР. ПАЗАРДжк. ОДЗ "Здравец", ул. "Васил Априлов"131900055 131900056
ГР. ПАЗАРДжк. ОДЗ "Снежанка", ул. "Цар Калоян" №34131900045
ГР. ПАЗАРДжк. ОДЗ №6 "Юрий Гагарин", ул. "Осми Март"131900070 131900071
ГР. ПАЗАРДжк. ОДЗ №8 "Валентина Терешкова", ул. "Панайот Волов"131900058 131900066
ГР. ПАЗАРДжк. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Бузлуджа" №59131900043 131900044 131900083 131900085
ГР. ПАЗАРДжк. Областен съвет на СОСЗ, ул. "Ал. Стамболийски" №16, ет. 2131900010
ГР. ПАЗАРДжк. ПГ по Механо-електротехника, ул. "Цар Освободител" №105131900012
ГР. ПАЗАРДжк. ПГФР /бивша Професионална гимназия по облекло/, ул. "Граф Игнатиев" №3А131900004
ГР. ПАЗАРДжк. Профес. гимназия по икономика и мениджмънт, бул. "Хр. Ботев" №115А131900015 131900016
ГР. ПАЗАРДжк. Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев", ул. "Любен Боянов" №3131900001 131900002
ГР. ПАЗАРДжк. Регионална здравна инспекция /ХЕИ/, ул. "Болнична" №15131900027
ГР. ПАЗАРДжк. СОУ "Георги Бенковски", бул. "Христо Ботев" №99131900067 131900068 131900069 131900087
ГР. ПАЗАРДжк. СОУ "Георги Брегов", ул. "Георги Бенковски" №20131900017 131900019 131900080
ГР. ПАЗАРДжк. СОУ "Д-р Петър Берон", ул. "Неофит Бозвели" №27131900022 131900023 131900026
ГР. ПАЗАРДжк. СОУ "Димитър Гачев", ул. "Рила" №2131900072 131900073 131900077 131900084
ГР. ПАЗАРДжк. Спортна зала "Младост", ул. "Ал. Стамболийски" №52131900041
ГР. ПАЗАРДжк. Средношколско общежитие, ул. "Градинарска" №37131900040
ГР. ПАЗАРДжк. Управление на "МБАЛ-ПАЗАРДжк. АД /Деканат/, ул. "Болнична" №17131900052 131900078
ГР. ПАЗАРДжк. ЦДГ "Върбица", ул. "Преспа"131900042 131900076
ГР. ПАЗАРДжк. ЦДГ "Зорница", ул. "Пловдивска"131900053 131900054 131900089
ГР. ПАЗАРДжк. ЦДГ №3 "Пролет", ул. "Цар Симеон" №17131900020 131900021
ГР. ПАЗАРДжк. Център за СОП /бивше Помощно училище "Ив. Вазов"/, ул. "Веслец" №2А131900025 131900047
ГР. ПАЗАРДжк. Читалище "Виделина", ул. "Виделина" №1131900033
ГР. ПАЗАРДжк. Читалище "Христо Ботев", ул. "Георги Бенковски"131900062
Дом за стари хора Гаврил Кръстевич, ул.Болнична № 22131900095
Дом за стари хора село Главиница, ул.“Първа“ № 95 А131900206
Държавна психиатрична болница, ул.Болнична № 24131900093
Затвор Пазарджик, ул.Георги Бенковски № 153131900094
МБАЛ Пазарджик, ул.Болнична № 21 131900092
гр. Пазарджик бул. България №2 , Общинска администрация131900099
с. Мокрище, помещение при читалище "Република" , ет.1131900100

с.Алеко Константиново

С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО, Детска градина131900152
С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО, ОУ "Св. Климент Охридски"131900151 131900153

с.Априлци

С. АПРИЛЦИ, Сграда на бивше ОУ "Христо Смирненски"131900154

с.Братаница

С. БРАТАНИЦА, ОУ "Христо Ботев"131900155 131900156

с.Величково

С. ВЕЛИЧКОВО, ОУ "Васил Левски"131900157

с.Гелеменово

С. ГЕЛЕМЕНОВО, Клуб към Читалище "Нова младеж"131900158

с.Главиница

С. ГЛАВИНИЦА, ОУ "Христо Ботев"131900159 131900160 131900204

с.Говедаре

С. ГОВЕДАРЕ, ОУ "Отец Паисий"131900161 131900162

с.Дебръщица

С. ДЕБРЪЩИЦА, Клуб на пенсионера "Дълголетие"131900163

с.Добровница

С. ДОБРОВНИЦА, Клуб на пенсионера131900200
С. ДОБРОВНИЦА, Народно читалище "Просвета - 1928"131900164

с.Драгор

С. ДРАГОР, Клуб на пенсионера131900205
С. ДРАГОР, Читалище "Епископ Дионисий"131900165

с.Звъничево

С. ЗВЪНИЧЕВО, ОУ "Васил Левски"131900166 131900167

с.Ивайло

С. ИВАЙЛО, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"131900168 131900169 131900170

с.Крали Марко

С. КРАЛИ МАРКО, Сграда на кметството131900198

с.Ляхово

С. ЛЯХОВО, Читалище "Св. Св. Кирил и Методий"131900171

с.Мало Конаре

С. МАЛО КОНАРЕ, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"131900172 131900173 131900174 131900175

с.Мирянци

С. МИРЯНЦИ, Ритуална зала на Кметството131900176

с.Мокрище

С. МОКРИЩЕ, Клуб на жената /сграда на читалището/131900177
С. МОКРИЩЕ, Клуб на пенсионера /сграда на Здравната служба/131900178

с.Овчеполци

С. ОВЧЕПОЛЦИ, Клуб на пенсионера131900193

с.Огняново

С. ОГНЯНОВО, Клуб на пенсионера131900203
С. ОГНЯНОВО, ОУ "Отец Паисий"131900179
С. ОГНЯНОВО, Ритуална зала на Кметството131900180

с.Паталеница

С. ПАТАЛЕНИЦА, Клуб на пенсионера в читалище "Св. Панталеймон - 1909"131900182
С. ПАТАЛЕНИЦА, ОУ "Константин Величков"131900181

с.Пищигово

С. ПИЩИГОВО, Читалище "Пробуда"131900197

с.Росен

С. РОСЕН, Народно читалище "Отец Паисий - 1930"131900195

с.Сарая

С. САРАЯ, ОУ "Христо Ботев"131900183 131900201

с.Сбор

С. СБОР, Народно читалище "Просвета - 1928"131900184

с.Синитово

С. СИНИТОВО, ОУ "Васил Априлов"131900185 131900186

с.Тополи дол

С. ТОПОЛИ ДОЛ, Клуб на пенсионера131900194

с.Хаджиево

С. ХАДЖИЕВО, Народно читалище "Отец Паисий - 1933"131900187

с.Цар Асен

С. ЦАР АСЕН, Народно читалище "Отец Паисий - 1928"131900196

с.Црънча

С. ЦРЪНЧА, Бивше ОУ "Васил Левски"131900188 131900202

с.Черногорово

С. ЧЕРНОГОРОВО, НУ "Кирил и Методий"131900191
С. ЧЕРНОГОРОВО, ОУ "Асен Златаров"131900192

с.Юнаците

С. ЮНАЦИТЕ, ОУ "Христо Ботев" - ново крило131900190
С. ЮНАЦИТЕ, ОУ "Христо Ботев" - старо крило131900189

изтегли