Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Активност на гласуване за община Пазарджик

Активност на гласуване за община Пазарджик

34.39
%

11:00

8.69
%

16:00

24.23
%
Местни избори 29 октомври 2023
Час Избиратели Гласували Процент
11:00 96 800 8 413 8.69%
16:00 96 800 23 452 24.23%
20:00 96 800 33 287 34.39%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли