Резултати от местен референдум в община Трън, област Перник / 11.06.2017

Въпрос № 1: Против ли сте община Трън, чрез общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?

Отговор Гласове %
Брой действителни бюлетини с отговор "Да"193592.98%
Брой действителни бюлетини с отговор "Не"1256.01%
Брой недействителни бюлетини211.01%

Числови данни ОИК Числови данни СИК Сканирани протоколи