ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

от произвеждане на МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ
на 11.06.2017 г.

община Трън

област ПЕРНИК

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на поставените на референдума въпроси 1


A. Брой на секционните избирателни комисии 21
Б. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи 21
1. Брой на гласоподавателите според избирателния списък
(сумата от числата по т.1 от протоколите на СИК)
3563
2. Брой на гласувалите според подписите в избирателния списък
(сумата от числата по т.2 от протоколите на СИК)
2081
3. Брой на гласувалите според намерените кутията за гласуване пликове
(сумата от числата по т.3 от протоколите на СИК)
2081
4. Брой на гласувалите според намерените кутията за гласуване бюлетини
(сумата от числата по т.4 от протоколите на СИК)
2081

5. Резултати от гласуването

Въпрос № 1: Против ли сте община Трън, чрез общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?
а) Брой действителни бюлетини с отговор "Да" 1935
б) Брой действителни бюлетини с отговор "Не" 125
в) Брой недействителни бюлетини (намерени в кутията бюлетини без плик; бюлетини не по образец; бюлетини зачертани изцяло; бюлетини, в които не е зачертан отговор или са зачертани и двата отговора на въпроса; бюлетини, в които има вписани специални символи като букви, цифри или други знаци; бюлетини, в които не може да се определи еднозначно посочения вот) 21