ОИК протокол

гр.Трън

00001 00002 00003 00004 00020 00021

с.Туроковци

00005

с.Зелениград

00006

с.Главановци

00007

с.Слишовци,

00008

с.Бусинци

00009

с.Вукан

00010

с.Долна Мелна

00011

с.Лева река

00012

с.Ерул

00013

с.Глоговица

00014

с.Велиново

00015

с.Неделково

00016

с.Филиповци

00017

с.Ездимирци

00018

с.Ломница

00019