области

Избори за народни представители | 02 октомври 2022

Резултати за РУСЕ

Обобщени данни от избор на народни представители

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение Мандати
1 Движение за права и свободи – ДПС
разпределение на предпочитанията
5 674 8.64% 1
  Без отбелязано предпочитание 4 029 71.01%
  101. Ализан Нихат Яхова 527 9.29%
  102. Дауд Мехмед Ибрям 174 3.07%
  103. Мехмед Ремзи Гази 295 5.20%
  104. Борислав Пламенов Рачев 170 3.00%
  105. Гюнайдън Расимов Кязимов 54 0.95%
  106. Айлян Раифова Карамехмедова 74 1.30%
  107. Мехмед Руждиев Мехмедов 90 1.59%
  108. Есин Ебадулова Вейсалова-Митева 18 0.32%
  109. Алев Танжу Али 69 1.22%
  110. Елица Илиева Върбанова 5 0.09%
  111. Силвия Стефанова Гезмиш 17 0.30%
  112. Нуршен Хасанова Керимова 13 0.23%
  113. Шефкет Исмаилов Исмаилов 11 0.19%
  114. Фани Филипова Ефтимова 37 0.65%
  115. Елван Аднянова Хакифова-Исмаилова 77 1.36%
  116. Венцислав Руменов Чавдаров 14 0.25%
2 БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
разпределение на предпочитанията
160 0.24%
  Без отбелязано предпочитание 119 74.38%
  101. Веселин Стефанов Василев 17 10.62%
  102. Даниел Кирилов Божилов 12 7.50%
  103. Десислава Георгиева Георгиева 8 5.00%
  104. Стоян Иванов Динков 4 2.50%
3 БНО
разпределение на предпочитанията
33 0.05%
  Без отбелязано предпочитание 29 87.88%
  101. Александър Борисов Димитров 1 3.03%
  102. Стефан Симеонов Тошев 3 9.09%
4 ПП Национално движение Единство
разпределение на предпочитанията
127 0.19%
  Без отбелязано предпочитание 101 79.53%
  101. Радостина Николова Иванова 11 8.66%
  102. Димитър Методиев Петров 11 8.66%
  103. Васил Георгиев Василев 4 3.15%
5 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
разпределение на предпочитанията
936 1.42%
  Без отбелязано предпочитание 385 41.13%
  101. Галин Тодоров Григоров 176 18.80%
  102. Георги Великов Георгиев 36 3.85%
  103. Траян Тихомиров Тотев 70 7.48%
  104. Магдалена Емилова Георгиева 37 3.95%
  105. Валентин Васков Джамбазов 26 2.78%
  106. Владо Владимиров Владов 31 3.31%
  107. Луиза Красимирова Попова 10 1.07%
  108. Ивелин Величков Иванов 13 1.39%
  109. Стамен Бориславов Димитров 21 2.24%
  110. Красимир Георгиев Дончев 26 2.78%
  111. Николай Цветомиров Петров 9 0.96%
  112. Божидар Илиянов Василев 6 0.64%
  113. Борис Бориславов Димитров 5 0.53%
  114. Лазарин Стайков Лазаров 1 0.11%
  115. Цветелин Георгиев Радулов 9 0.96%
  116. Искрен Василев Веселинов 75 8.01%
6 Коалиция Справедлива България
разпределение на предпочитанията
324 0.49%
  Без отбелязано предпочитание 192 59.26%
  101. Румяна Пейкова Пейкова 29 8.95%
  102. Пламенка Георгиева Ангелова 28 8.64%
  103. Дилбер Шерафидинова Мехмедова 13 4.01%
  104. Валентин Дочев Дочев 8 2.47%
  105. Милена Петрова Карачорова 13 4.01%
  106. Венцислав Димитров Коев 10 3.09%
  107. Гергана Георгиева Маркова 8 2.47%
  108. Ангел Борисов Калчев 23 7.10%
7 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
разпределение на предпочитанията
112 0.17%
  Без отбелязано предпочитание 95 84.82%
  101. Ивайло Йорданов Стефанов 17 15.18%
8 НФСБ
разпределение на предпочитанията
88 0.13%
  Без отбелязано предпочитание 67 76.14%
  101. Йоанна Радославова Колева 9 10.23%
  102. Наталия Михова Стоянова 5 5.68%
  103. Юлия Николова Вълчева-Трифонова 0 0.00%
  104. Борислав Стелиянов Вълчев 1 1.14%
  105. Димитринка Динчева Минкова 4 4.55%
  106. Димитър Илиев Димитров 0 0.00%
  107. Станислава Димитрова Станева 0 0.00%
  108. Мартин Руменов Стоянов 2 2.27%
9 Продължаваме Промяната
разпределение на предпочитанията
15 153 23.06% 2
  Без отбелязано предпочитание 10 266 67.75%
  101. Николай Йорданов Събев 2 249 14.84%
  102. Рена Енчева Стефанова 416 2.75%
  103. Димитър Данаилов Недялков 337 2.22%
  104. Светлин Костов Стоянов 156 1.03%
  105. Венцислава Николаева Николова 342 2.26%
  106. Людмил Христов Христов 146 0.96%
  107. Синан Рейханов Хебибов 323 2.13%
  108. Петя Георгиева Кашукеева 257 1.70%
  109. Калин Ивайлов Иванов 200 1.32%
  110. Марияна Неделчева Бранкованова 141 0.93%
  111. Христина Емилиянова Соколова 130 0.86%
  112. Деян Деянов Дончев 190 1.25%
10 МИР
разпределение на предпочитанията
121 0.18%
  Без отбелязано предпочитание 85 70.25%
  101. Симеон Ананиев Ананиев 8 6.61%
  102. Екатерина Илиева Барбова 15 12.40%
  103. Борис Симеонов Михайлов 1 0.83%
  104. Марияна Александрова Миткова 0 0.00%
  105. Мартин Димитров Петров 8 6.61%
  106. Мария Димитрова Петрова 0 0.00%
  107. Лъчезар Христов Бонев 4 3.31%
11 КОД /Консервативно Обединение на Десницата/
разпределение на предпочитанията
145 0.22%
  Без отбелязано предпочитание 93 64.14%
  101. Йосиф Трифонов Новаков 29 20.00%
  102. Димитър Димитров Кюркчиев 23 15.86%
12 БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА
разпределение на предпочитанията
84 0.13%
  Без отбелязано предпочитание 68 80.95%
  101. Веселин Гатев Атанасов 7 8.33%
  102. Таня Димитрова Димитрова 9 10.71%
13 ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
152 0.23%
  Без отбелязано предпочитание 131 86.18%
  101. Тодорка Стоянова Петрова 21 13.82%
14 ВЪЗРАЖДАНЕ
разпределение на предпочитанията
7 829 11.92% 1
  Без отбелязано предпочитание 5 528 70.61%
  101. Златан Стоянов Златанов 817 10.44%
  102. Димитър Пламенов Пашев 174 2.22%
  103. Милен Иванов Боев 258 3.30%
  104. Петя Георгиева Попова 103 1.32%
  105. Стефка Пенкова Костадинова 130 1.66%
  106. Васил Митев Петров 27 0.34%
  107. Костадин Петков Георгиев 166 2.12%
  108. Ивайло Стоянов Казанов 110 1.41%
  109. Величка Великова Костова 33 0.42%
  110. Димитър Милев Димитров 35 0.45%
  111. Димитър Георгиев Новаков 59 0.75%
  112. Богомил Станчев Тодоров 13 0.17%
  113. Петър Ленинов Соколов 219 2.80%
  114. Мирослав Николов Чомезов 83 1.06%
  115. Тодор Петков Савов 27 0.34%
  116. Сава Николов Попов 47 0.60%
15 БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
разпределение на предпочитанията
3 104 4.72%
  Без отбелязано предпочитание 2 089 67.30%
  101. Красимир Цеков Иванов 439 14.14%
  102. Владислав Николаев Владов 148 4.77%
  103. Митко Станев Станев 33 1.06%
  104. Надежда Димитрова Цветкова 51 1.64%
  105. Петър Найденов Калинов 58 1.87%
  106. Иван Маринов Радойски 50 1.61%
  107. Тодор Цветков Стоянов 33 1.06%
  108. Пламен Емилов Иванов 36 1.16%
  109. Павлин Иванов Иванов 6 0.19%
  110. Петър Михайлов Йорданов 7 0.23%
  111. Християн Любомиров Топалов 32 1.03%
  112. Симеон Маринов Монев 10 0.32%
  113. Дилян Иванов Данев 8 0.26%
  114. Нела Веселинова Димитрова 13 0.42%
  115. Златко Петров Захариев 55 1.77%
  116. Кристиян Георгиев Димитров 36 1.16%
16 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД
разпределение на предпочитанията
37 0.06%
  Без отбелязано предпочитание 28 75.68%
  101. Мартин Петров Николов 4 10.81%
  102. Любен Иванов Бубев 1 2.70%
  103. Николай Първанов Григоров 1 2.70%
  104. Пламен Николов Гьорев 0 0.00%
  105. Захари Ставрев Тасков 1 2.70%
  106. Румен Стоименов Ночев 1 2.70%
  107. Даниел Койчев Стамов 1 2.70%
  108. Радко Георгиев Радков 0 0.00%
17 ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
670 1.02%
  Без отбелязано предпочитание 493 73.58%
  101. Владимир Георгиев Хвърчилков 74 11.04%
  102. Йордан Йорданов Топалов 16 2.39%
  103. Атанаска Великова Апостолова 8 1.19%
  104. Илка Маринова Иванова 6 0.90%
  105. Берна Самирова Мъстънова 15 2.24%
  106. Георги Ивалинов Колев 3 0.45%
  107. Павлин Йорданов Бояджиев 10 1.49%
  108. Радослав Стефанов Маринов 6 0.90%
  109. Светослава Красимирова Михайлова-Колева 3 0.45%
  110. Калоян Николов Минев 4 0.60%
  111. Лъчезар Валери Шойков 18 2.69%
  112. Марям Кадриев Хасанов 0 0.00%
  113. Александър Феодоров Кръстев 5 0.75%
  114. Милена Досева Колева 7 1.04%
  115. Юлиан Стойков Малинов 1 0.15%
  116. Цветанка Бинкова Малинова 1 0.15%
18 ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ
разпределение на предпочитанията
348 0.53%
  Без отбелязано предпочитание 255 73.28%
  101. Бойко Георгиев Никифоров 61 17.53%
  102. Милена Петкова Петкова 32 9.20%
19 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
разпределение на предпочитанията
3 297 5.02%
  Без отбелязано предпочитание 2 038 61.81%
  101. Ива Митева Йорданова-Рупчева 769 23.32%
  102. Александър Атанасов Александров 48 1.46%
  103. Татяна Агоп Нахабедян-Минчева 64 1.94%
  104. Ивелин Красимиров Машков 15 0.45%
  105. Николай Василев Чанев 49 1.49%
  106. Стойчо Валентинов Минков 55 1.67%
  107. Илиян Димитров Илиев 53 1.61%
  108. Илиян Илиев Игнатов 47 1.43%
  109. Явор Радев Радев 40 1.21%
  110. Цанислав Маринов Симеонов 30 0.91%
  111. Тихомир Любенов Колев 39 1.18%
  112. Мартин Илиянов Илиев 50 1.52%
20 ПП ГЛАС НАРОДЕН
разпределение на предпочитанията
144 0.22%
  Без отбелязано предпочитание 97 67.36%
  101. Росен Маринов Костов 16 11.11%
  102. Атанас Йорданов Петров 15 10.42%
  103. Генка Атанасова Полякова 7 4.86%
  104. Виржиния Светлозарова Богданова 1 0.69%
  105. Генчо Христов Цонев 5 3.47%
  106. Михаил Иванов Минков 3 2.08%
22 ПРАВОТО
разпределение на предпочитанията
54 0.08%
  Без отбелязано предпочитание 39 72.22%
  101. Валери Богданов Бонев 5 9.26%
  102. Виктория Христова Владова 10 18.52%
23 НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
разпределение на предпочитанията
129 0.20%
  Без отбелязано предпочитание 80 62.02%
  101. Венцислав Атанасов Ангелов 25 19.38%
  102. Иван Ганчев Маринов 13 10.08%
  103. Божидар Атанасов Христов 6 4.65%
  104. Николай Йорданов Даскалов 3 2.33%
  105. Магдалена Ненова Дюлгерова 2 1.55%
  106. Мариета Проева Керчева 0 0.00%
  107. Жечка Николаева Станева 0 0.00%
24 ГЕРБ-СДС
разпределение на предпочитанията
15 481 23.56% 2
  Без отбелязано предпочитание 8 700 56.20%
  101. Десислава Вълчева Атанасова 1 941 12.54%
  102. Георги Николаев Кръстев 1 073 6.93%
  103. Кремена Крумова Славова 1 093 7.06%
  104. Богдан Стефанов Донев 496 3.20%
  105. Драгомир Дамянов Драганов 1 121 7.24%
  106. Росица Ганчева Кръстева 116 0.75%
  107. Михаил Петков Илиев 144 0.93%
  108. Красимир Йорданов Костадинов 184 1.19%
  109. Юлияна Великова Пашкунова 87 0.56%
  110. Евгени Игнатов Игнатов 78 0.50%
  111. Мирослав Йорданов Залев 149 0.96%
  112. Радомир Хараланов Хараланов 69 0.45%
  113. Екатерина Петрова Иванова 41 0.26%
  114. Емил Ивайлов Кьостебеков 68 0.44%
  115. Иван Трифонов Трифонов 49 0.32%
  116. Кирил Свиленов Кирилов 72 0.47%
25 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
разпределение на предпочитанията
3 769 5.74% 1
  Без отбелязано предпочитание 1 950 51.74%
  101. Надежда Георгиева Йорданова 771 20.46%
  102. Иван Николаев Станев 218 5.78%
  103. Михаил Руменов Михов 186 4.93%
  104. Иван Белчев Белчев 409 10.85%
  105. Георги Божков Начев 74 1.96%
  106. Емилиян Маринов Енев 107 2.84%
  107. Александър Юлиянов Михайлов 33 0.88%
  108. Ангел Стефанов Гяуров 21 0.56%
26 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
разпределение на предпочитанията
210 0.32%
  Без отбелязано предпочитание 140 66.67%
  101. Пламен Петров Маринов 20 9.52%
  102. Стефан Анков Бояджиев 11 5.24%
  103. Любомир Николов Чапкънов 1 0.48%
  104. Анелия Емилова Маринова-Бояджиева 6 2.86%
  105. Джем Бехат Али 16 7.62%
  106. Илиян Иванов Иванов 0 0.00%
  107. Александър Роберт Димитров 0 0.00%
  108. Цветелин Генадиев Ненов 3 1.43%
  109. Марко Иванов Иванов 2 0.95%
  110. Борис Йорданов Пачелиев 2 0.95%
  111. Георги Цвятков Методиев 4 1.90%
  112. Станислав Атанасов Колев 1 0.48%
  113. Силвия Ангелова Гамозова 3 1.43%
  114. Веселин Тодоров Велчев 1 0.48%
27 АТАКА
разпределение на предпочитанията
284 0.43%
  Без отбелязано предпочитание 195 68.66%
  101. Мирослав Петров Славчев 60 21.13%
  102. Лъчезар Иванов Лунчев 29 10.21%
28 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
7 064 10.75% 1
  Без отбелязано предпочитание 4 544 64.33%
  101. Иван Валентинов Иванов 588 8.32%
  102. Ивалинка Тодорова Цанкова 744 10.53%
  103. Биляна Георгиева Иванова 208 2.94%
  104. Нора Десиславова Стоянова 139 1.97%
  105. Асен Иванов Ласонин 118 1.67%
  106. Елисавета Донева Досева 87 1.23%
  107. Стефка Романова Караколева 48 0.68%
  108. Теодор Маринов Тодоров 90 1.27%
  109. Искра Пламенова Иванова 143 2.02%
  110. Вили Икономов Шишков 27 0.38%
  111. Емил Кирилов Георгиев 54 0.76%
  112. Моника Руменова Йорданова 111 1.57%
  113. Микаел Врамшабух Чакълджиян 52 0.74%
  114. Мариан Савов Савов 53 0.75%
  115. Стефан Светославов Михов 28 0.40%
  116. Сашо Петров Стоянов 30 0.42%
29 РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
разпределение на предпочитанията
178 0.27%
  Без отбелязано предпочитание 120 67.42%
  101. Иво Стоянов Иванов 30 16.85%
  102. Георги Колев Георгиев 8 4.49%
  103. Дарина Петрова Занева 3 1.69%
  104. Десислава Ванева Крумова 0 0.00%
  105. Камен Николов Колев 3 1.69%
  106. Рени Емилова Цанова 5 2.81%
  107. Стефан Атанасов Бабачев 0 0.00%
  108. Марин Иванов Георгиев 2 1.12%
  109. Кремена Илиева Йорданова 1 0.56%
  110. Любомир Иванов Иванов 0 0.00%
  111. Рафаил Антонов Арабаджийски 4 2.25%
  112. Тотка Дончева Дончева 0 0.00%
  113. Михаил Детелинов Добрев 0 0.00%
  114. Елена Маринова Георгиева 2 1.12%
- Не подкрепям никого
2 608

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Сумарни данни

Хартиено гласуване

Хартиено-машинно гласуване

Сканирани протоколи

Контролно преброяване

Машинно гласуване

Машинни данни

Контролни разписки

Файлове от машина

000000000 - секция с контролно преброяване

Протокол на РИК

община Борово

гр.Борово

ГР. БОРОВО, БУЛ. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" №35Б, ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА"190300002
ГР. БОРОВО, УЛ. "КООПЕРАТИВНА" №2А, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ-ЮГ190300001
ГР. БОРОВО, УЛ. "ПЪРВИ МАЙ" №2, ЦСРИ "ДЕТЕЛИНА"190300003

с.Батин

С. БАТИН, УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №5, КМЕТСТВО190300010

с.Брестовица

С. БРЕСТОВИЦА, УЛ. "ПИРОГОВ" №2А, КМЕТСТВО190300005

с.Волово

С. ВОЛОВО, УЛ. "КНЯЗ БОРИС I" №45, КМЕТСТВО190300004

с.Горно Абланово

С. ГОРНО АБЛАНОВО, ПЛ. "БЪЛГАРИЯ" №2, КМЕТСТВО190300009

с.Екзарх Йосиф

С. ЕКЗАРХ ЙОСИФ, УЛ. "НИКОЛАЕВСКА" №3, ЧИТАЛИЩЕ190300008

с.Обретеник

С. ОБРЕТЕНИК, УЛ. "ДУНАВ" №2, ОУ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ"190300006 190300007

община Бяла

гр.Бяла

ГР. БЯЛА - ПСИК190400026
ГР. БЯЛА, ПЛ. "ЕКЗАРХ ЙОСИФ I" №9, ЧИТАЛИЩЕ "ТРУДОЛЮБИЕ 1884 г.", ЕТАЖ 2190400009
ГР. БЯЛА, УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №62, МБАЛ "ЮЛИЯ ВРЕВСКА-БЯЛА" ЕООД190400012
ГР. БЯЛА, УЛ. "ДРЯНОВО" №4, ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА190400013
ГР. БЯЛА, УЛ. "КАП. АТАНАС БЕНДЕРЕВ" №8, ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ"190400007
ГР. БЯЛА, УЛ. "ТРАЙЧО КОСТОВ" №1, ЕТАЖ 1 /ЗАПАДНО КРИЛО/, АРТ ЦЕНТЪР БЯЛА190400002
ГР. БЯЛА, УЛ. "ТРАЙЧО КОСТОВ" №1, ЕТАЖ 1 /ИЗТОЧНО КРИЛО/, АРТ ЦЕНТЪР БЯЛА190400001
ГР. БЯЛА, УЛ. "ХАДЖИ ДИМИТЪР" №19, НУ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ", ЕТАЖ 1190400005 190400006
ГР. БЯЛА, УЛ. "ХАДЖИ ДИМИТЪР" №19, НУ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ", ЕТАЖ 2190400008
ГР. БЯЛА, УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №30, СУ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ", ЕТАЖ 1 /ЗАПАДНО КРИЛО/190400004
ГР. БЯЛА, УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №30, СУ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ", ЕТАЖ 1 /ИЗТОЧНО КРИЛО/190400003
ГР. БЯЛА, УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №30, СУ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ", ЕТАЖ 2 /ЗАПАДНО КРИЛО/190400010
ГР. БЯЛА, УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №30, СУ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ", ЕТАЖ 2 /ИЗТОЧНО КРИЛО/190400011

с.Бистренци

С. БИСТРЕНЦИ, УЛ. "ПИРИН" №28, КМЕТСТВО, ЕТАЖ 1190400025

с.Босилковци

С. БОСИЛКОВЦИ, УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №23, КМЕТСТВО, ЕТАЖ 1190400020

с.Ботров

С. БОТРОВ, УЛ. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №19, КМЕТСТВО, ЕТАЖ 1190400014

с.Дряновец

С. ДРЯНОВЕЦ, ПЛ. "АЛЕКО" №3, ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР, ЕТАЖ 1190400024

с.Копривец

С. КОПРИВЕЦ, УЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" №35, ЧИТАЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"190400022
С. КОПРИВЕЦ, УЛ. "НЕОФИТ РИЛСКИ" №30, ОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"190400023

с.Лом Черковна

С. ЛОМ ЧЕРКОВНА, УЛ. "ТРЕТИ МАРТ" №11, ЧИТАЛИЩЕ190400019

с.Пейчиново

С. ПЕЙЧИНОВО, УЛ. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №29, КМЕТСТВО, ЕТАЖ 1190400021

с.Пет кладенци

С. ПЕТ КЛАДЕНЦИ, УЛ. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №19, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ190400016

с.Полско Косово

С. ПОЛСКО КОСОВО, УЛ. "ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ" №64, ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ЕТАЖ 1190400017 190400018

с.Стърмен

С. СТЪРМЕН, ПЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №3, ЧИТАЛИЩЕ190400015

община Ветово

гр.Ветово

ГР. ВЕТОВО - ПСИК190500022 190500023
ГР. ВЕТОВО, УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №1, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"-ОСНОВНА СГРАДА190500004
ГР. ВЕТОВО, УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №3, БИВШЕ ТУРСКО УЧИЛИЩЕ190500003
ГР. ВЕТОВО, УЛ. "ДУНАВ" №1, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА В МЛАДЕЖКИ ДОМ190500006
ГР. ВЕТОВО, УЛ. "ТРЕТИ МАРТ" №3, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ 1190500002
ГР. ВЕТОВО, УЛ. "ТРЕТИ МАРТ" №6, РИТУАЛНА ЗАЛА190500001
ГР. ВЕТОВО, УЛ. "ХАН КУБРАТ" №47, КЛУБ НА ОФ190500005

гр.Глоджево

ГР. ГЛОДЖЕВО, УЛ. "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ №75, ЧИТАЛИЩЕ190500008
ГР. ГЛОДЖЕВО, УЛ. "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №103, МАГАЗИН ЕТ "ЮЗЕИР ПАШЕВ"190500009
ГР. ГЛОДЖЕВО, УЛ. "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №38, УЧИЛИЩЕ-СЕВЕРЕН ВХОД190500012
ГР. ГЛОДЖЕВО, УЛ. "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №38, УЧИЛИЩЕ-ЦЕНТРАЛЕН ВХОД190500007
ГР. ГЛОДЖЕВО, УЛ. "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №38, УЧИЛИЩЕ-ЮЖЕН ВХОД190500011
ГР. ГЛОДЖЕВО, УЛ. "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" №40А, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА-ЦЕНТЪР190500010

гр.Сеново

ГР. СЕНОВО, УЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №9А, КЛУБ190500017
ГР. СЕНОВО, УЛ. "ТРЕТИ МАРТ" №21А-ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ190500016
ГР. СЕНОВО, УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №4-КЛУБ190500015

с.Кривня

С. КРИВНЯ, УЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №53, ЧИТАЛИЩЕ-КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА190500013

с.Писанец

С. ПИСАНЕЦ, УЛ. "ТРЕТИ МАРТ" №55, ЧИТАЛИЩЕ190500014

с.Смирненски

С. СМИРНЕНСКИ, УЛ. "ДУНАВ" №7, БИВШ МАГАЗИН190500019
С. СМИРНЕНСКИ, УЛ. "ХАН КРУМ" №1190500018
С. СМИРНЕНСКИ, УЛ. "ЦАР АСЕН" №10, НОВ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ190500021
С. СМИРНЕНСКИ, УЛ. "ЦАР АСЕН" №11, УЧИЛИЩЕ190500020

община Две могили

гр.Две могили

ГР. ДВЕ МОГИЛИ, ПЛ. "ФИЛИП ТОТЮ" №1, ЧИТАЛИЩЕ190800003
ГР. ДВЕ МОГИЛИ, УЛ. "Н. Й. ВАПЦАРОВ" №1, АВТОГАРА190800001
ГР. ДВЕ МОГИЛИ, УЛ. "ФИЛИП ТОТЮ" №16, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА190800005
ГР. ДВЕ МОГИЛИ, УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №19, БИВША ПОЛИКЛИНИКА190800004
ГР. ДВЕ МОГИЛИ, УЛ. "ШИПКА" №3, ОФИС "МИГ ЛИДЕР ДВЕ МОГИЛИ ИВАНОВО"190800002

с.Баниска

С. БАНИСКА, УЛ. "БАНИСКИ ЛОМ" №70, ЧИТАЛИЩЕ190800006

с.Батишница

С. БАТИШНИЦА, УЛ. "ДУНАВ" №36, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА190800007

с.Бъзовец

С. БЪЗОВЕЦ, УЛ. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №103, ЧИТАЛИЩЕ190800008

с.Каран Върбовка

С. КАРАН ВЪРБОВКА, УЛ. "ТРЕТИ МАРТ" №1, СГРАДАТА НА ПК "СВ. МАРИНА"190800009

с.Кацелово

С. КАЦЕЛОВО, УЛ. "ТРЕТИ МАРТ" №2, ЧИТАЛИЩЕ190800010

с.Могилино

С. МОГИЛИНО, УЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" №69, ЧИТАЛИЩЕ190800011

с.Острица

С. ОСТРИЦА, УЛ. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №43, ЧИТАЛИЩЕ190800012

с.Помен

С. ПОМЕН, УЛ. "ДЕМОКРАЦИЯ" №1, ЧИТАЛИЩЕ190800013

с.Чилнов

С. ЧИЛНОВ, УЛ. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №17А, ЧИТАЛИЩЕ190800014

с.Широково

С. ШИРОКОВО, СБОРНА НА С. ШИРОКОВО И С. ПЕПЕЛИНА, УЛ. "ШИРОКИ БРОД" №8, ЧИТАЛИЩЕ190800015

община Иваново

с.Божичен

С. БОЖИЧЕН, УЛ. "БАЛКАН" №2, ЧИТАЛИЩЕ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ", ЕТАЖ 1191300001

с.Иваново

С. ИВАНОВО, УЛ. "ЧАВДАР" №1, ОУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ", ЕТАЖ 1191300002

с.Кошов

С. КОШОВ, УЛ. "ИВАН АСЕН ВТОРИ" №2, САЛОН НА КМЕТСТВОТО, ЕТАЖ 1191300003

с.Красен

С. КРАСЕН, УЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" №4, РИТУАЛНА ЗАЛА В КМЕТСТВОТО, ЕТАЖ 1191300015

с.Мечка

С. МЕЧКА, УЛ. "ЦАР БОРИС I" №32А, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, ЕТАЖ 1191300008

с.Нисово

С. НИСОВО, УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №34, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, ЕТАЖ 1191300016

с.Пиргово

С. ПИРГОВО, УЛ. "НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ" №4, КЛУБ ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА, ЕТАЖ 1191300007
С. ПИРГОВО, УЛ. "ПИРГОС" №38 "З", ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", ЕТАЖ 1191300006

с.Сваленик

С. СВАЛЕНИК, УЛ. "ДЕМОКРАЦИЯ" №2, ОУ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ", ЕТАЖ 1191300017

с.Табачка

С. ТАБАЧКА, УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №80, СГРАДА НА ЧИТАЛИЩЕТО, ЕТАЖ 1191300005

с.Тръстеник

С. ТРЪСТЕНИК, УЛ. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" №70, ЧИТАЛИЩЕ-КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, ЕТАЖ 1191300010
С. ТРЪСТЕНИК, УЛ. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" №72, РИТУАЛНА ЗАЛА В КМЕТСТВОТО, ЕТАЖ 2191300009

с.Церовец

С. ЦЕРОВЕЦ, УЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №2-СГРАДА КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО, ЕТАЖ 1191300018

с.Червен

С. ЧЕРВЕН, УЛ. "БАБА ТОНКА" №39, СГРАДА НА КМЕТСТВОТО, ЕТАЖ 1191300004

с.Щръклево

С. ЩРЪКЛЕВО, УЛ. "ВИТОША" №1А, МАЛЪК САЛОН НА ЧИТАЛИЩЕТО, ЕТАЖ 1191300012
С. ЩРЪКЛЕВО, УЛ. "ВИТОША" №2, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, ЕТАЖ 1191300014
С. ЩРЪКЛЕВО, УЛ. "РОЗОВА ДОЛИНА" №9А, КЛУБ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ, ЕТАЖ 1191300013
С. ЩРЪКЛЕВО, УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №38, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", ЕТАЖ 1191300011

община Русе

гр.Мартен

ГР. МАРТЕН, УЛ. "БЪЛГАРИЯ" №47, УЧИЛИЩЕ192700189 192700190
ГР. МАРТЕН, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №7, КИНОСАЛОН192700187
ГР. МАРТЕН, УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №7, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ192700188

гр.Русе

ГР. РУСЕ - ПСИК192700211 192700212
ГР. РУСЕ, АЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" №2, ПГ ПО МЕХАНОТЕХНИКА192700153 192700154
ГР. РУСЕ, АЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" №54, ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"192700155 192700156 192700160 192700165 192700166
ГР. РУСЕ, АЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" №86, КЛУБ В СТАРЧЕСКИ ДОМ "ВЪЗРАЖДАНЕ"192700167 192700170
ГР. РУСЕ, АЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" №86, СТАРЧЕСКИ ДОМ "ВЪЗРАЖДАНЕ"192700210
ГР. РУСЕ, АЛ. "ИГЛИКА" №2, ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧУЧУЛИГА-1"192700168 192700169
ГР. РУСЕ, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №96, ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"192700051 192700052 192700053 192700054 192700055 192700056 192700057 192700058 192700059
ГР. РУСЕ, БУЛ. "ЛИПНИК" №115, ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТЪР БЕРОН"192700141 192700142
ГР. РУСЕ, БУЛ. "ЛИПНИК" №14, КОМПЛЕКС ЗА СОЦ. УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА192700106 192700107 192700108
ГР. РУСЕ, БУЛ. "ЛИПНИК" №4, ПГ ПО ТУРИЗЪМ "ИВАН П. ПАВЛОВ"192700005 192700006 192700007
ГР. РУСЕ, БУЛ. "ЛИПНИК" №58, ЧИТАЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"192700120
ГР. РУСЕ, БУЛ. "ЛИПНИК" №78, ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"192700130 192700132 192700133 192700134 192700135 192700136 192700137 192700138 192700139 192700140
ГР. РУСЕ, БУЛ. "ТРЕТИ МАРТ" №55, СТАРЧЕСКИ ДОМ "ПРИСТА"192700209
ГР. РУСЕ, БУЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №1, ЦДГ "ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА"192700093 192700094 192700097 192700098
ГР. РУСЕ, БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №117, СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"192700008 192700035 192700037
ГР. РУСЕ, БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №185, ВУ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ192700038 192700039 192700040 192700045
ГР. РУСЕ, БУЛ. ТУТРАКАН№20, ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ (КЛУБ)192700173
ГР. РУСЕ, БУЛ. ТУТРАКАН№20, ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ (СТОЛ)192700172
ГР. РУСЕ, КВ. "ДОЛАПИТЕ", УЧИЛИЩЕ192700178 192700179
ГР. РУСЕ, КВ. "ДРУЖБА-1", УЛ. "ГЕО МИЛЕВ" №1, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"192700062 192700063 192700064 192700065 192700066 192700067 192700068 192700069 192700070 192700071 192700072 192700075 192700076 192700079 192700082
ГР. РУСЕ, КВ. "ДРУЖБА-1", УЛ. "ЛОВЕЧ" №25, ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЕЗДИЦА"192700060 192700061
ГР. РУСЕ, КВ. "ДРУЖБА-3", УЛ. "ИЛИНДЕН" №5, ДГ "СНЕЖАНКА"192700078 192700080 192700081
ГР. РУСЕ, КВ. "ДРУЖБА-3", УЛ. "ИЛИНДЕН" №5, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ ДО ДГ "СНЕЖАНКА"192700073
ГР. РУСЕ, КВ. "ЗДРАВЕЦ", УЛ. "З. СТОЯНОВ" №5, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА192700121
ГР. РУСЕ, КВ. "ЗДРАВЕЦ-СЕВЕР", УЛ. "ХЕМУС" №11, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА192700143 192700144 192700145
ГР. РУСЕ, КВ. "ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК", ПГСС "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ЕТ.1 СТАЯ 17192700180
ГР. РУСЕ, КВ. "СРЕДНА КУЛА", ЧИТАЛИЩЕ192700174 192700175 192700176 192700177
ГР. РУСЕ, КВ. "ЧАРОДЕЙКА", УЛ. "НИКОЛА ТАБАКОВ" №4, ОУ "НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ"192700083 192700084 192700085 192700086 192700087 192700088 192700089 192700090 192700091 192700092 192700095 192700096
ГР. РУСЕ, КВ. ДЗС, БИВШЕ КМЕТСТВО192700181
ГР. РУСЕ, ПГ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХ. И ГЕОДЕЗИЯ, БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №105192700009 192700010
ГР. РУСЕ, ПЛ. "В. ЛЕВСКИ" №1, ПГ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ192700031 192700032 192700033 192700043
ГР. РУСЕ, СУЕЕ "СВ. КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ", УЛ. "СТУДЕНТСКА" №10192700157 192700158 192700159 192700161 192700162 192700163 192700164
ГР. РУСЕ, УЛ. "АЛЕКСАНДРОВСКА" №108, ПГ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТР. АРХИТЕКТУРА192700003 192700004
ГР. РУСЕ, УЛ. "АЛЕКСАНДРОВСКА" №3, СУ "ХРИСТО БОТЕВ"192700022
ГР. РУСЕ, УЛ. "АЛЕКСАНДРОВСКА" №95, ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"192700001 192700002 192700017 192700018 192700019
ГР. РУСЕ, УЛ. "БАЙКАЛ" №2, ОУ "ТОМА КЪРДЖИЕВ"192700116 192700117 192700118 192700119 192700122 192700123
ГР. РУСЕ, УЛ. "БЕЛМЕКЕН" №16, СТАРЧЕСКИ ДОМ "МИЛОСЪРДИЕ"192700208
ГР. РУСЕ, УЛ. "БОРИСОВА" №22, ПГ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ "ЕЛИАС КАНЕТИ"192700025 192700034
ГР. РУСЕ, УЛ. "БОРИСОВА" №91, БЛ. "ДЕБЕЛЯНОВ", ДЕТСКА ГРАДИНА "ИГЛИКА"192700036 192700041
ГР. РУСЕ, УЛ. "БОРИСОВА" №91, БЛ. "ДЕБЕЛЯНОВ", ПРИЕМНА НА МВР192700042
ГР. РУСЕ, УЛ. "БЪЛГАРСКА МОРАВА" №6, ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"192700030 192700044 192700046 192700047 192700048 192700049 192700050
ГР. РУСЕ, УЛ. "ВЕЛИКО ТЪРНОВО" №19, ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"192700020 192700021
ГР. РУСЕ, УЛ. "Д. ДЕБЕЛЯНОВ" №78, ДЕТСКА ГРАДИНА "ПИНОКИО"-ФИЛИАЛ192700114 192700115
ГР. РУСЕ, УЛ. "ДРУЖБА" №2, ДГ "СНЕЖАНКА-2", ЗАД БЛ. №4192700074 192700077
ГР. РУСЕ, УЛ. "ИБЪР" №15, ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"192700099 192700100
ГР. РУСЕ, УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" №20, МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "БАБА ТОНКА"192700024
ГР. РУСЕ, УЛ. "ИЗМАИЛ" №2, СУПНЕ "ФРИДРИХ ШИЛЕР"192700124 192700125 192700126 192700127 192700128 192700129 192700131
ГР. РУСЕ, УЛ. "ИСКЪР" №41, ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЛИЦА"192700171
ГР. РУСЕ, УЛ. "ПЕТЪР БЕРОН" №20, ОУ "ИВАН ВАЗОВ"192700011 192700012 192700013 192700014 192700015 192700016
ГР. РУСЕ, УЛ. "ПИРОТСКА" №12, НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА "ПРОФ. В. СТОЯНОВ"192700023
ГР. РУСЕ, УЛ. "РИЛА" №30, СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ДУХОВНО УЧИЛИЩЕ192700027 192700028 192700029
ГР. РУСЕ, УЛ. "СТУДЕНТСКА" №2, СУ "ВЪЗРАЖДАНЕ"192700146 192700147 192700148 192700149 192700150 192700151 192700152
ГР. РУСЕ, УЛ. "СЪРНЕНА ГОРА" №36, ОУ "ОЛИМПИ ПАНОВ"192700101 192700102 192700103 192700104 192700105 192700113
ГР. РУСЕ, УЛ. "ЦАР ШИШМАН" №3, БЛ. "МАШИНОСТРОИТЕЛ", КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА192700026
ГР. РУСЕ, УЛ. "ЧИПРОВЦИ" №13А, ДЕТСКА ГРАДИНА "РУСАЛКА-2"192700111 192700112
ГР. РУСЕ, УЛ. "ШУМНАТИЦА" №4, ДЕТСКА ГРАДИНА "РУСАЛКА-1"192700109 192700110
Изпълнение на наказанията гр. Русе192700216
УМБАЛ „Канев“-Русе192700213
УМБАЛ „Медика“192700215
„Център за психично здраве- Русе“ ЕООД192700214

с.Басарбово

С. БАСАРБОВО, УЛ. "ДРЯН" №17, БИВШЕ УЧИЛИЩЕ192700182 192700183

с.Бъзън

С. БЪЗЪН, УЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №1, КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР192700185
С. БЪЗЪН, УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №37, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ В ЧИТАЛИЩЕТО192700184

с.Долно Абланово

С. ДОЛНО АБЛАНОВО, УЛ. "ШИПКА" №2, ЧИТАЛИЩЕ192700186

с.Николово

С. НИКОЛОВО, УЛ. "ОБОРИЩЕ" №2, ДЕТСКА ГРАДИНА В КВ. "ЛИПНИК"192700194
С. НИКОЛОВО, УЛ. "ПЛИСКА" №2, ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА"192700192
С. НИКОЛОВО, УЛ. "ПЛИСКА" №38, СТАРО УЧИЛИЩЕ В КВ. "ГАГАЛЯ"192700191
С. НИКОЛОВО, УЛ. "ХАН КУБРАТ" №1, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА В КВ. "ЛИПНИК"192700193

с.Ново село

С. НОВО СЕЛО, УЛ. "ТРЕТИ МАРТ" №35, КЛУБ НА БЗНС192700196
С. НОВО СЕЛО, УЛ. "ТРЕТИ МАРТ" №7, УЧИЛИЩЕ192700195

с.Просена

С. ПРОСЕНА, УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №14, ЧИТАЛИЩЕ192700197

с.Сандрово

С. САНДРОВО, УЛ. "ХАН АСПАРУХ" №18, КЛУБ В ЧИТАЛИЩЕ192700199
С. САНДРОВО, УЛ. "ХАН АСПАРУХ" №18, ЧИТАЛИЩЕ192700198

с.Семерджиево

С. СЕМЕРДЖИЕВО, УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №6, УЧИЛИЩЕ192700200 192700201

с.Тетово

С. ТЕТОВО, УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ" №2, УЧИЛИЩЕ192700202
С. ТЕТОВО, УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №9, ЧИТАЛИЩЕ192700203

с.Хотанца

С. ХОТАНЦА, УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №2, ЧИТАЛИЩЕ192700204

с.Червена вода

С. ЧЕРВЕНА ВОДА, УЛ. "Г. С. РАКОВСКИ" №69, БИВШ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ192700205
С. ЧЕРВЕНА ВОДА, УЛ. "Г. С. РАКОВСКИ" №69, КМЕТСТВО192700206

с.Ястребово

С. ЯСТРЕБОВО, УЛ. "ДУНАВ" №10, РИТУАЛНА ЗАЛА192700207

община Сливо поле

гр.Сливо поле

ГР. СЛИВО ПОЛЕ, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №15, СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"193300001 193300002 193300003 193300004

с.Бабово

С. БАБОВО, УЛ. "МАРИН ПАВЛОВ" №12, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА193300012

с.Борисово

С. БОРИСОВО, УЛ. "ОДРИН" №1, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА193300005

с.Бръшлен

С. БРЪШЛЕН, УЛ. "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №1, ЧИТАЛИЩЕ193300013

с.Голямо Враново

С. ГОЛЯМО ВРАНОВО, УЛ. "ХАН АСПАРУХ" №29, ОУ "ИВАН ВАЗОВ"193300009 193300010

с.Кошарна

С. КОШАРНА, УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №32Б, КИНОСАЛОН193300007

с.Малко Враново

С. МАЛКО ВРАНОВО, УЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" №35, ЧИТАЛИЩЕ193300011

с.Ряхово

С. РЯХОВО, УЛ. "ХАН АСПАРУХ" №20, БИВШЕ СПТУ193300014
С. РЯХОВО, УЛ. "ЦАР БОРИС ПЪРВИ" №8, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ193300015
С. РЯХОВО, УЛ. "ЦАР САМУИЛ" №19, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА193300016

с.Стамболово

С. СТАМБОЛОВО, УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" №6, КИНОСАЛОН193300008

с.Черешово

С. ЧЕРЕШОВО, УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №47, СГРАДАТА НА ПОЩАТА193300017

с.Юделник

С. ЮДЕЛНИК, УЛ. "ЧЕРНО МОРЕ" №2, КИНОСАЛОН193300006

община Ценово

с.Белцов

С. БЕЛЦОВ, УЛ. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №9, КМЕТСТВО-ЕТАЖ 1193700003

с.Беляново

С. БЕЛЯНОВО, УЛ. "БЪЛГАРИЯ" №10, МЛАДЕЖКИ КЛУБ-ЕТАЖ 1193700008

с.Джулюница

С. ДЖУЛЮНИЦА, УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №6, КМЕТСТВО-ЕТАЖ 1193700007

с.Долна Студена

С. ДОЛНА СТУДЕНА, УЛ. "ХАН АСПАРУХ" №26, ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"-ЕТАЖ 1193700004

с.Караманово

С. КАРАМАНОВО, УЛ. "АСЕН ИЛИЕВ" №46Б, СГРАДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ-ЕТАЖ 1193700009

с.Кривина

С. КРИВИНА, УЛ. "ДУНАВ" №27, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ-1931 г.", ЕТАЖ 1193700006

с.Новград

С. НОВГРАД, УЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" №34, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ-1927 г."-ЕТАЖ 1193700005

с.Пиперково

С. ПИПЕРКОВО, УЛ. "П. Р. СЛАВЕЙКОВ" №32А, ЧИТАЛИЩЕ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ-1927 г."-ЕТАЖ 1193700010

с.Ценово

С. ЦЕНОВО - ПСИК193700011
С. ЦЕНОВО, УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №83, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"-ЕТАЖ 1193700001 193700002

изтегли

обхват на данните

БлагоевградБлагоевград БургасБургас Варна Варна Велико ТърновоВелико Търново Видин Видин Враца Враца Габрово Габрово Добрич Добрич Кърджали Кърджали Кюстендил Кюстендил Ловеч Ловеч Монтана Монтана Пазарджик Пазарджик Перник Перник Плевен Плевен Пловдив Град 16 Пловдив Пловдив Разград Разград Русе Русе Силистра Силистра Сливен Сливен Смолян Смолян София 23 МИР 23 София 24 МИР 24 София 25 МИР 25 Софийска Софийска Стара Загора Стара Загора Търговище Търговище Хасково Хасково Шумен Шумен Ямбол Ямбол Извън страната