области

Избори за народни представители | 02 октомври 2022

Резултати за ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Обобщени данни от избор на народни представители

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение Мандати
1 Движение за права и свободи – ДПС
разпределение на предпочитанията
7 084 9.90% 1
  Без отбелязано предпочитание 4 143 58.48%
  101. Йордан Кирилов Цонев 560 7.91%
  102. Имрен Исметова Мехмедова 169 2.39%
  103. Мастън Османов Мастънов 344 4.86%
  104. Фатме Билялова Етемова 78 1.10%
  105. Сунай Хасанов Мунков 434 6.13%
  106. Елин Елинов Андреев 62 0.88%
  107. Мъстън Феимов Еминов 147 2.08%
  108. Алекбер Исмет Абил 50 0.71%
  109. Федя Зафиров Дервишев 116 1.64%
  110. Атанас Дончев Бъчваров 151 2.13%
  111. Санер Гюнай Узунали 61 0.86%
  112. Пламен Маринов Маринов 133 1.88%
  113. Андрей Иванов Илиев 97 1.37%
  114. Йонуз Мустафов Кючюков 81 1.14%
  115. Мустафа Айдънов Мустафов 170 2.40%
  116. Гюнай Мюмюнов Далоолу 288 4.07%
2 БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
разпределение на предпочитанията
185 0.26%
  Без отбелязано предпочитание 133 71.89%
  101. Стоян Иванов Динков 17 9.19%
  102. Хриска Георгиева Маркова 21 11.35%
  103. Христо Вачев Вачев 14 7.57%
3 БНО
разпределение на предпочитанията
54 0.08%
  Без отбелязано предпочитание 44 81.48%
  101. Меджит Бейсимов Курдов 2 3.70%
  102. Силвия Любомирова Даскалова-Димитрова 8 14.81%
4 ПП Национално движение Единство
разпределение на предпочитанията
144 0.20%
  Без отбелязано предпочитание 112 77.78%
  101. Димитър Методиев Петров 15 10.42%
  102. Николай Бориславов Николов 11 7.64%
  103. Боряна Николова Бориславова 6 4.17%
5 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
разпределение на предпочитанията
1 064 1.49%
  Без отбелязано предпочитание 330 31.02%
  101. Евгени Петков Коев 90 8.46%
  102. Юлия Илиева Тонкова 82 7.71%
  103. Николай Славев Николов 33 3.10%
  104. Пламен Стефанов Борисов 56 5.26%
  105. Галина Радкова Иванова 37 3.48%
  106. Славчо Стоилов Стоянов 10 0.94%
  107. Йордан Стоянов Минчев 12 1.13%
  108. Христо Венелинов Беремски 160 15.04%
  109. Мирослав Николов Гълъбов 14 1.32%
  111. Кирил Георгиев Станчев 16 1.50%
  112. Албена Тодорова Кръстева 6 0.56%
  113. Тодор Здравков Кутрев 34 3.20%
  114. Пенчо Василев Чанев 136 12.78%
  115. Милен Василев Михов 48 4.51%
6 Коалиция Справедлива България
разпределение на предпочитанията
375 0.52%
  Без отбелязано предпочитание 207 55.20%
  101. Иван Христов Денев 109 29.07%
  102. Пламен Нейчев Латев 13 3.47%
  103. Йовко Добрев Йовков 15 4.00%
  104. Иван Григоров Димитров 5 1.33%
  105. Огнян Цанков Цанев 17 4.53%
  106. Александра Дилянова Ананиева 8 2.13%
7 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
разпределение на предпочитанията
132 0.18%
  Без отбелязано предпочитание 92 69.70%
  101. Димитър Николаев Дончев 24 18.18%
  102. Александър Петров Бялков 16 12.12%
8 НФСБ
разпределение на предпочитанията
114 0.16%
  Без отбелязано предпочитание 79 69.30%
  101. Мирослав Веселинов Иполитов 16 14.04%
  102. Мадлен Петрова Маринова 5 4.39%
  103. Тодор Генчев Тодоров 2 1.75%
  104. Светослав Сашов Савелев 1 0.88%
  105. Десислава Петкова Влахова 3 2.63%
  106. Гергана Георгиева Бошнакова 2 1.75%
  107. Ивайло Иванов Михов 1 0.88%
  108. Моника Христова Иванова 4 3.51%
  109. Благовеста Петрова Капитанска 1 0.88%
9 Продължаваме Промяната
разпределение на предпочитанията
13 475 18.84% 2
  Без отбелязано предпочитание 9 031 67.02%
  101. Йордан Ивов Терзийски 1 682 12.48%
  102. Милен Илиев Матеев 424 3.15%
  103. Красен Маринов Йоркишев 528 3.92%
  104. Дончо Иванов Бораджиев 354 2.63%
  105. Соня Георгиева Будева 252 1.87%
  106. Емил Бориславов Николов 164 1.22%
  107. Кина Николова Йорданова 193 1.43%
  108. Стефан Николаев Войчев 211 1.57%
  109. Мирослав Евелинов Хаджиев 147 1.09%
  110. Иво Димитров Дечев 102 0.76%
  111. Йордан Станиславов Василев 114 0.85%
  112. Милена Маринова Генчева 42 0.31%
  113. Никола Кирилов Личев 111 0.82%
  114. Юлия Петрова Рашкова 120 0.89%
10 МИР
разпределение на предпочитанията
152 0.21%
  Без отбелязано предпочитание 67 44.08%
  101. Петьо Борисов Костадинов 23 15.13%
  102. Росен Ганчев Андонов 7 4.61%
  103. Пламен Илиев Михайлов 5 3.29%
  104. Росен Атанасов Кахърков 6 3.95%
  105. Красимир Георгиев Георгиев 21 13.82%
  106. Момчил Стефанов Момчев 3 1.97%
  107. Мирослав Христов Христов 1 0.66%
  108. Димитър Колев Димитров 5 3.29%
  109. Петър Петков Иванов 2 1.32%
  110. Васил Костадинов Петков 2 1.32%
  111. Евгени Теодосиев Бойчев 2 1.32%
  112. Тихомир Георгиев Димитров 6 3.95%
  113. Мартин Петров Янев 0 0.00%
  114. Стилиян Николов Иванов 2 1.32%
  115. Радослава Стефанова Стоянова 0 0.00%
11 КОД /Консервативно Обединение на Десницата/
разпределение на предпочитанията
96 0.13%
  Без отбелязано предпочитание 71 73.96%
  101. Росица Желязкова Рачева 7 7.29%
  102. Ваньо Евгениев Шарков 15 15.62%
  103. Борис Вилхелм Точев 2 2.08%
  104. Теменужка Петкова Вардева 1 1.04%
12 БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА
разпределение на предпочитанията
81 0.11%
  Без отбелязано предпочитание 65 80.25%
  101. Мария Петрова Славкова 5 6.17%
  102. Веселин Гатев Атанасов 11 13.58%
13 ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
140 0.20%
  Без отбелязано предпочитание 110 78.57%
  101. Иван Кръстев Петров 30 21.43%
14 ВЪЗРАЖДАНЕ
разпределение на предпочитанията
8 557 11.96% 1
  Без отбелязано предпочитание 6 012 70.26%
  101. Станислав Добринов Стоянов 1 056 12.34%
  102. Венцислава Маринова Йорданова 291 3.40%
  103. Александра Тодорова Трифонова 205 2.40%
  104. Иван Христов Топалов 205 2.40%
  105. Ивайло Парашкевов Парашкевов 148 1.73%
  106. Тихомир Стефанов Цонев 71 0.83%
  107. Иван Димитров Драгостинов 86 1.01%
  108. Христо Добринов Гугучков 159 1.86%
  109. Георги Стефанов Харизанов 102 1.19%
  110. Пенчо Йорданов Пенчев 90 1.05%
  111. Златка Данаилова Донева-Цанева 132 1.54%
15 БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
разпределение на предпочитанията
3 074 4.30%
  Без отбелязано предпочитание 2 241 72.90%
  101. Любослав Игоров Шкварла 380 12.36%
  102. Борислав Андриянов Ангелов 83 2.70%
  103. Даниел Руменов Спасов 155 5.04%
  104. Теодора Димитрова Генчева 58 1.89%
  105. Йордан Богданов Богданов 66 2.15%
  106. Маргарита Пенкова Димитрова 18 0.59%
  107. Селвис Севгин Ибрахим 13 0.42%
  108. Евгени Тошков Димитров 60 1.95%
16 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД
разпределение на предпочитанията
67 0.09%
  Без отбелязано предпочитание 41 61.19%
  101. Димитър Маринов Димитров 8 11.94%
  102. Тодор Веселинов Томев 5 7.46%
  103. Мартин Петров Николов 9 13.43%
  104. Християн Колев Ванев 0 0.00%
  105. Кристиян Михайлов Иванов 2 2.99%
  106. Станислав Любомиров Чотуков 2 2.99%
  107. Георги Борисов Драганов 0 0.00%
17 ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
808 1.13%
  Без отбелязано предпочитание 494 61.14%
  101. Иван Филипов Иванов 134 16.58%
  102. Радина Георгиева Петкова-Минчева 63 7.80%
  103. Симеон Луканов Бабуров 10 1.24%
  104. Таня Тодорова Любенова 12 1.49%
  105. Александър Венциславов Върбанов 17 2.10%
  106. Боян Веселинов Караиванов 2 0.25%
  107. Стела Веселинова Мазева 8 0.99%
  108. Дилян Стефанов Велев 13 1.61%
  109. Даниела Петрова Давидкова 41 5.07%
  110. Александър Феодоров Кръстев 1 0.12%
  111. Катя Иванова Борисова 7 0.87%
  112. Емануил Емилов Малинов 6 0.74%
18 ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ
разпределение на предпочитанията
319 0.45%
  Без отбелязано предпочитание 216 67.71%
  101. Симеон Александров Коев 48 15.05%
  102. Димитър Йорданов Якимов 8 2.51%
  103. Димитър Иванов Димитров 5 1.57%
  104. Златко Георгиев Върбанов 16 5.02%
  105. Яна Ванева Хулек 14 4.39%
  106. Добромир Тодоров Козаров 5 1.57%
  107. Николай Йорданов Николов 7 2.19%
19 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
разпределение на предпочитанията
3 178 4.44%
  Без отбелязано предпочитание 1 885 59.31%
  101. Андрей Иванов Чорбанов 539 16.96%
  102. Момчил Кунчев Иванов 147 4.63%
  103. Борис Кирилов Китанов 70 2.20%
  104. Камелия Георгиева Джанабетска 55 1.73%
  105. Емилия Божинова Цветанова 127 4.00%
  106. Христо Михайлов Дочев 41 1.29%
  107. Димитър Маринов Байчев 42 1.32%
  108. Велико Георгиев Великов 67 2.11%
  109. Цветомил Стефанов Стефанов 36 1.13%
  110. Силвия Маринова Николова 70 2.20%
  111. Светлин Стоянов Касъров 30 0.94%
  112. Светлозар Иванов Димитров 31 0.98%
  113. Александър Крумов Крумов 38 1.20%
20 ПП ГЛАС НАРОДЕН
разпределение на предпочитанията
237 0.33%
  Без отбелязано предпочитание 143 60.34%
  101. Даниел Сашев Пулов 42 17.72%
  102. Теодора Бориславова Костова 12 5.06%
  103. Иван Стоянов Куцаров 8 3.38%
  104. Момчил Величков Дончев 6 2.53%
  105. Светозар Венциславов Кенаров 18 7.59%
  106. Йордан Георгиев Ганчев 8 3.38%
22 ПРАВОТО
разпределение на предпочитанията
43 0.06%
  Без отбелязано предпочитание 32 74.42%
  101. Венелин Стефанов Трифонов 4 9.30%
  102. Здравка Павлова Маринова 8 18.60%
23 НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
разпределение на предпочитанията
93 0.13%
  Без отбелязано предпочитание 70 75.27%
  101. Бахредин Салиев Салиев 6 6.45%
  102. Красимир Радев Александров 6 6.45%
  103. Емил Сашев Стефанов 5 5.38%
  104. Станислав Емилов Сашев 1 1.08%
  105. Мариела Руменова Николова 5 5.38%
24 ГЕРБ-СДС
разпределение на предпочитанията
17 955 25.10% 2
  Без отбелязано предпочитание 9 064 50.48%
  101. Костадин Георгиев Ангелов 1 867 10.40%
  102. Георги Петров Недев 1 727 9.62%
  103. Димитър Стойков Николов 1 945 10.83%
  104. Росица Тодорова Димитрова 624 3.48%
  105. Валентин Василев Точков 1 111 6.19%
  106. Станислава Красимирова Стоянова-Асенова 369 2.06%
  107. Емил Денчев Енчев 214 1.19%
  108. Венцислав Милков Георгиев 351 1.95%
  109. Стефан Иванов Бранзелов 140 0.78%
  110. Росица Генкова Генчева 88 0.49%
  111. Христо Стефанов Иванов 110 0.61%
  112. Даниел Събчев Събев 51 0.28%
  113. Диана Костадинова Попова 66 0.37%
  114. Емил Огнянов Врежаков 58 0.32%
  115. Радослав Димитров Рашков 93 0.52%
  116. Иван Митев Иванов 77 0.43%
25 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
разпределение на предпочитанията
3 659 5.11% 1
  Без отбелязано предпочитание 1 858 50.78%
  101. Людмила Николаева Илиева 718 19.62%
  102. Владислав Димитров Иванов 149 4.07%
  103. Пенчо Георгиев Пандъков 159 4.35%
  104. Мавроди Евстатиев Калейнски 152 4.15%
  105. Любомир Христов Марков 47 1.28%
  106. Илза Начкова Христова 35 0.96%
  107. Красимир Тодоров Кръстев 29 0.79%
  108. Катерина Иванова Милушева 21 0.57%
  109. Силвия Йорданова Маркова 27 0.74%
  110. Радослав Чавдаров Иванов 33 0.90%
  111. Ивайло Владимиров Вълчев 68 1.86%
  112. Таня Илкова Илиева 19 0.52%
  113. Красимир Антонов Труфев 15 0.41%
  114. Иван Марианов Христов 14 0.38%
  115. Калоян Милков Янков 250 6.83%
  116. Димитър Пламенов Къцарков 65 1.78%
26 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
разпределение на предпочитанията
206 0.29%
  Без отбелязано предпочитание 115 55.83%
  101. Йордан Антонов Яков 27 13.11%
  102. Малинка Ангелова Тонова-Иванова 2 0.97%
  103. Паола Мирославова Босева 10 4.85%
  104. Илиян Ангелов Филипов 2 0.97%
  105. Светла Живкова Петкова 14 6.80%
  106. Тодорка Тодорова Павлова 15 7.28%
  107. Албена Желева Дочева 4 1.94%
  108. Николай Тодоров Божков 4 1.94%
  109. Валерия Данаилова Стефанова 4 1.94%
  110. Веселин Иванов Драганов 1 0.49%
  111. Стоян Хубанов Кабакчиев 2 0.97%
  112. Гинка Бончева Якова 2 0.97%
  113. Лилия Димитрова Сариева 2 0.97%
  114. Йордан Стоянов Бораджиев 2 0.97%
27 АТАКА
разпределение на предпочитанията
308 0.43%
  Без отбелязано предпочитание 210 68.18%
  101. Петър Георгиев Петров 48 15.58%
  102. Огнян Петров Георгиев 14 4.55%
  103. Пламен Йорданов Пеев 10 3.25%
  104. Петър Йозов Петров 13 4.22%
  105. Петър Ваков Митев 9 2.92%
  106. Росен Ангелов Ангелов 4 1.30%
28 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
9 714 13.58% 1
  Без отбелязано предпочитание 4 609 47.45%
  101. Явор Руменов Божанков 1 426 14.68%
  102. София Борисова Вергилова-Георгиева 545 5.61%
  103. Огнян Иванов Стоянов 825 8.49%
  104. Цвета Тодорова Галунова 454 4.67%
  105. Михаил Тодоров Михалев 800 8.24%
  106. Бисерка Йосифова Божкова 272 2.80%
  107. Антоанета Ангелова Анчева 52 0.54%
  108. Лидия Илиева Прокопова 167 1.72%
  109. Георги Йорданов Димитров 173 1.78%
  110. Петър Христов Димитров 135 1.39%
  111. Грета Пламенова Данкова 35 0.36%
  112. Жулиета Даниелова Войнова 16 0.16%
  113. Николай Стефанов Димитров 80 0.82%
  114. Десислава Любомирова Симеонова 36 0.37%
  115. Мирослава Иванова Ганчева 20 0.21%
  116. Красин Благоев Каракоцев 69 0.71%
29 РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
разпределение на предпочитанията
223 0.31%
  Без отбелязано предпочитание 163 73.09%
  101. Светлана Ненчева Лакова 35 15.70%
  102. Йото Борисов Йотов 9 4.04%
  104. Смилен Димитров Димитров 0 0.00%
  105. Стефан Димитров Попов 4 1.79%
  106. Йорданка Николова Мицева 0 0.00%
  107. Иво Стоянов Иванов 4 1.79%
  108. Дарина Петрова Занева 2 0.90%
  109. Камен Николов Колев 4 1.79%
  110. Кремена Илиева Йорданова 2 0.90%
- Не подкрепям никого
3 061

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Сумарни данни

Хартиено гласуване

Хартиено-машинно гласуване

Сканирани протоколи

Контролно преброяване

Машинно гласуване

Машинни данни

Контролни разписки

Файлове от машина

000000000 - секция с контролно преброяване

Протокол на РИК

община Велико Търново

гр.Велико Търново

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БИБЛИОТЕКА, УЛ. "СИМЕОН ВЕЛИКИ" №7040400053 040400054 040400089
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВТУ V-ТИ КОРПУС /ДВОРА НА БИВШЕ ВОЕННО УЧИЛИЩЕ/040400008 040400015
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВТУ, СТУД. ОБЩЕЖИТИЯ, БЛ. 2040400005
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"040400087 040400088
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА В. ЛЕВСКИ040400048 040400049 040400050
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДГ "СЛЪНЧЕВ ДОМ"040400085
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДГ ИВАЙЛО, КВ. КАРТАЛА040400025 040400034 040400035 040400084
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА040400082
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПРОФ. Д-Р А. ЗЛАТАРОВ"040400023 040400024 040400026 040400041 040400042
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КЛУБ, УЛ. МАРНО ПОЛЕ 14040400016
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КЛУБ, УЛ. ОБОРИЩЕ 10, ВХ. Г040400056
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КЛУБ, УЛ. ПОП МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ №13040400009
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КЛУБ, УЛ. Т. ТЪРНОВСКИ №27040400003 040400004
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ "БАЧО КИРО"040400043 040400045 040400046 040400047 040400086
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ П. Р. СЛАВЕЙКОВ040400028 040400029 040400030 040400031 040400032 040400033 040400036 040400037 040400038
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ040400019 040400020 040400021 040400022
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ "Т. ТЪРНОВСКИ" /КВ. "АСЕНОВ"/040400001
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"040400027 040400039 040400040 040400044
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛ. С. ПОПОВ040400055 040400059
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ Д-Р В. БЕРОН040400013 040400014
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"040400006
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СТАРОПРЕСТОЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА040400007
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ "В. БЛАГОЕВА" /КВ. "БУЗЛУДЖА"/040400090 040400091
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА", КВ. "БУЗЛУДЖА"040400066 040400067 040400068 040400069 040400070 040400071 040400072 040400073 040400074 040400075 040400076 040400077 040400083
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ ВЛ. КОМАРОВ /КВ. "ЧОЛАКОВЦИ"/040400078 040400079 040400080 040400081 040400092
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Г. ЖИВКОВ/КВ. "БУЗЛУДЖА"/040400060 040400061 040400062 040400063 040400064 040400065
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ ЕМ. СТАНЕВ040400051 040400052 040400057 040400058
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЧИТАЛИЩЕ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ", УЛ. "ПОБОРНИЧЕСКА" №40040400010 040400012
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЧИТАЛИЩЕ ИСКРА040400017 040400018
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЧИТАЛИЩЕ Н. МИХАЙЛОВСКИ, УЛ. СЛИВНИЦА 6 /КВ. СВЕТА ГОРА/040400002
040400143 040400149 040400150

гр.Дебелец

ГР. ДЕБЕЛЕЦ, ДГ "ПЛАМЪЧЕ"040400095 040400123
ГР. ДЕБЕЛЕЦ, КЛУБ НА ИНВАЛИДА И ПЕНСИОНЕРА040400124
ГР. ДЕБЕЛЕЦ, ОУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН040400121 040400122

гр.Килифарево

ГР. КИЛИФАРЕВО, ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ040400130 040400131 040400132

с.Арбанаси

С. АРБАНАСИ, ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО040400105

с.Балван

С. БАЛВАН, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА040400116

с.Беляковец

С. БЕЛЯКОВЕЦ, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА-1907 г."040400120

с.Буковец

С. БУКОВЕЦ, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ"040400113

с.Велчево

С. ВЕЛЧЕВО, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА-1892 г."040400133

с.Ветринци

С. ВЕТРИНЦИ, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЪГЛАСИЕ-1924 г."040400118

с.Водолей

С. ВОДОЛЕЙ, ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"040400096

с.Войнежа

С. ВОЙНЕЖА, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА"040400140

с.Вонеща вода

С. ВОНЕЩА ВОДА, ЗАЛА НА КМЕТСТВОТО040400141

с.Въглевци

С. ВЪГЛЕВЦИ, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЪБУЖДАНЕ"040400139

с.Габровци

С. ГАБРОВЦИ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА040400137

с.Големаните

С. ГОЛЕМАНИТЕ, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ-1928 г."040400135

с.Дичин

С. ДИЧИН, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЗОРА-1873 г."040400097

с.Емен

С. ЕМЕН, ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО040400119

с.Къпиново

С. КЪПИНОВО, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"040400129

с.Леденик

С. ЛЕДЕНИК, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПОУКА-1920 г."040400111

с.Малки чифлик

С. МАЛКИ ЧИФЛИК, КЛУБ НА КМЕТСТВОТО040400099

с.Миндя

С. МИНДЯ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА040400127

с.Момин сбор

С. МОМИН СБОР, КЛУБ НА КМЕТСТВОТО040400114

с.Никюп

С. НИКЮП, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА040400100

с.Ново село

С. НОВО СЕЛО, МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА (БИВША СТОЛОВА НА КМЕТСТВОТО)040400117

с.Плаково

С. ПЛАКОВО, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА040400134

с.Присово

С. ПРИСОВО, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1928 г."040400128

с.Пушево

С. ПУШЕВО, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СПОЛУКА-1923 г."040400115

с.Пчелище

С. ПЧЕЛИЩЕ, НАРОДНА ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА-1904 г."040400126

с.Райковци

С. РАЙКОВЦИ, ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДАТА НА КООПЕРАЦИЯТА040400142

с.Ресен

С. РЕСЕН, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА040400102
С. РЕСЕН, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАРОДНА ПРОСВЕТА-1874 г."040400101
С. РЕСЕН, ОУ ХР. БОТЕВ040400103 040400104

с.Русаля

С. РУСАЛЯ, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЪГЛАСИЕ-1873 г."040400110

с.Самоводене

С. САМОВОДЕНЕ, ОУ ХР. СМИРНЕНСКИ040400106 040400107 040400108

с.Хотница

С. ХОТНИЦА, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА-1895 г."040400109

с.Церова кория

С. ЦЕРОВА КОРИЯ, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ-1883 г."040400125

с.Шемшево

С. ШЕМШЕВО, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАПРЕДЪК-1911 г."040400112

с.Шереметя

С. ШЕРЕМЕТЯ, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА 1925 г."040400098

с.Ялово

С. ЯЛОВО, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЕЛСКИ ТРУД"040400138

община Горна Оряховица

гр.Горна Оряховица

ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ДАСП, УЛ. П. ЕВТИМИЙ №5040600016
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ДКЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ №72040600018 040600020 040600021
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, КАЛТИНЕЦ-КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА №19040600054
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, КАЛТИНЕЦ-ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА, КАЛТИНЕЦ, УЛ. ПРОБУДА №20040600053
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, КЛУБ НА ИНВАЛИДА, УЛ. П. ЕВТИМИЙ №4040600014
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, ГАРА ГОРНА ОРЯХОВИЦА, УЛ. СЪЕДИНЕНИЕ №46040600051
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. В. ГРЪНЧАРОВ №19040600004
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. П. ЕВТИМИЙ №5040600011 040600015
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, МБАЛ "СВ. ИВАН РИЛСКИ", УЛ. ОТЕЦ П. ХИЛЕНДАРСКИ" №72040600047
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, МЛАДЕЖКИ ДОМ, УЛ. М. ТОДОРОВ №5040600007 040600010
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ОУ "ИВАН ВАЗОВ", УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" №40 В040600009 040600028
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ОУ "СВ. П. ХИЛЕНДАРСКИ" ГАРА Г. ОРЯХОВИЦА, УЛ. СЪЕДИНЕНИЕ №19040600050 040600052
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ УЛ. В. АПРИЛОВ №50040600012 040600013
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ПГЕЕ "М. В. ЛОМОНОСОВ", УЛ. Н. ПЕТРОВ №31040600029 040600030 040600031
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ПОМЕЩЕНИЕ ДО СГРАДАТА НА МБАЛ УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙХИЛЕНДАРСКИ №72040600019
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ПТГ В. ЛЕВСКИ, УЛ. А. КЪНЧЕВ №27040600032 040600033 040600035 040600036 040600037 040600038
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, САЛОН НА ЗАХАРНИ ЗАВОДИ, УЛ. СВ. КН. БОРИС ПЪРВИ №29040600024
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, СГРАДА В ДВОРА НА ОБЩИНАТА ПЛ. "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ" №5040600025
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, СПОРТНА ЗАЛА, УЛ. В. АПРИЛОВ №26040600008
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, СУ "ВИЧО ГРЪНЧАРОВ", УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №6040600022 040600026
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, СУ Г. ИЗМИРЛИЕВ, УЛ. А. КЪНЧЕВ №17040600002 040600005 040600006 040600039 040600041 040600042 040600043 040600045 040600046
040600083

гр.Долна Оряховица

ГР. ДОЛНА ОРЯХОВИЦА, ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ. "Г. ИЗМИРЛИЕВ" №21040600067 040600068 040600069 040600070

с.Върбица

С. ВЪРБИЦА, ОУ В. ЛЕВСКИ, УЛ. БОЖУР 7 ЗАПАДНО КРИЛО040600073
С. ВЪРБИЦА, ОУ В. ЛЕВСКИ, УЛ. БОЖУР 7 ИЗТОЧНО КРИЛО040600072

с.Горски горен Тръмбеш

С. ГОРСКИ ГОРЕН ТРЪМБЕШ, НЧ "ПРОСВЕТА-1906 г.", УЛ. "ДИМ. АТАНАСОВ" №1040600081

с.Горски долен Тръмбеш

С. ГОРСКИ ДОЛЕН ТРЪМБЕШ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА "ЗДРАВЕЦ", УЛ. Д. ТРЪМБЕШКИ№31040600082

с.Драганово

С. ДРАГАНОВО, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА УЛ. "ТРЕТИ МАРТ" №8040600074
С. ДРАГАНОВО, ОУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ. "СТ. КАРАДЖА" №9040600075
С. ДРАГАНОВО, ОУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ. "СТ. КАРАДЖА" №9, СТАЯ 2040600076

с.Крушето

С. КРУШЕТО, НЧ "НАПРЕДЪК-КРУШЕТО 1906 г.", УЛ. "БОР" №6040600066

с.Паисий

С. ПАИСИЙ, КЛУБ КЪМ КМЕТСТВО УЛ. "ВТОРА" №1040600078

с.Писарево

С. ПИСАРЕВО, ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ, УЛ. "А. СТАМБОЛИЙСКИ" №4040600071

с.Поликраище

С. ПОЛИКРАИЩЕ, КЛУБ НА КМЕТСТВОТО, УЛ. "ПАВЕЛ ПЕНЕВ" №29040600065
С. ПОЛИКРАИЩЕ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА "НАДЕЖДА", УЛ. "ПЕТРОХАН " №2040600063

с.Правда

С. ПРАВДА, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА "НАДЕЖДА"040600058

с.Първомайци

С. ПЪРВОМАЙЦИ, ОУ "ХАДЖИ ВИКЕНТИЙ", УЛ. "Д. БЛАГОЕВ" №28040600061
С. ПЪРВОМАЙЦИ, ОУ ЕЛИН ПЕЛИН, УЛ. КН. АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 37 НОВА ЧАСТ040600060
С. ПЪРВОМАЙЦИ, ОУ ЕЛИН ПЕЛИН, УЛ. КН. АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 37 СТАРАТА ЧАСТ040600059

с.Стрелец

С. СТРЕЛЕЦ, КЛУБ НА КМЕТСТВОТО УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №1040600077

с.Янтра

С. ЯНТРА, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. "Г. ИЗМИРЛИЕВ" №36040600079

община Елена

гр.Елена

ГР. ЕЛЕНА, БИВШ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, УЛ. Й. Й. БРАДАТИ №36041300002
ГР. ЕЛЕНА, ДЕТСКА ЯСЛА, УЛ. "ИВ. МОМЧИЛОВ" №52041300005 041300006
ГР. ЕЛЕНА, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. "И. МАКАРИОПОЛСКИ" №5041300003
ГР. ЕЛЕНА, ОБРЕДЕН ДОМ УЛ. "ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ" №13041300001
ГР. ЕЛЕНА, СИНДИКАЛЕН ДОМ, УЛ. ИЛ. МАКАРИОПОЛСКИ №4041300004

с.Беброво

С. БЕБРОВО, ЧИТАЛИЩЕТО041300010

с.Блъсковци

С. БЛЪСКОВЦИ, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО І ЕТАЖ041300011

с.Бойковци

С. БОЙКОВЦИ, ЧИТАЛИЩЕТО041300012

с.Буйновци

С. БУЙНОВЦИ, ЧИТАЛИЩЕТО041300013

с.Гърдевци

С. ГЪРДЕВЦИ, АДМ. СГРАДА (КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО)041300028

с.Дрента

С. ДРЕНТА, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА /КМ. НАМЕСТНИЧЕСТВО/041300015

с.Илаков рът

С. ИЛАКОВ РЪТ, ЧИТАЛИЩЕТО041300016

с.Каменари

С. КАМЕНАРИ, РИТУАЛНАТА ЗАЛА041300017

с.Константин

С. КОНСТАНТИН, САЛОНА НА КМЕТСТВОТО041300018

с.Костел

С. КОСТЕЛ, ЧИТАЛИЩЕТО041300019

с.Майско

С. МАЙСКО, КМЕТСТВО-І-ВИ ЕТАЖ041300020

с.Марян

С. МАРЯН, ЧИТАЛИЩЕТО041300021

с.Мийковци

С. МИЙКОВЦИ, АДМ. СГРАДА (КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО) ІІ ЕТАЖ041300022

с.Палици

С. ПАЛИЦИ, ЧИТАЛИЩЕТО041300023

с.Руховци

С. РУХОВЦИ, ЧИТАЛИЩЕТО041300024

с.Средни колиби

С. СРЕДНИ КОЛИБИ, ЧИТАЛИЩЕТО041300025

с.Тодювци

С. ТОДЮВЦИ, ЧИТАЛИЩЕТО041300026

с.Чакали

С. ЧАКАЛИ, АДМ. СГРАДА (КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО)041300027

с.Яковци

С. ЯКОВЦИ, КЛУБ НА С. ЯКОВЦИ041300029

община Златарица

гр.Златарица

ГР. ЗЛАТАРИЦА, ПГ ПО МСС "НИКОЛА ЗЛАТАРСКИ", УЛ. РОПОТАМО №19041400002
ГР. ЗЛАТАРИЦА, СУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, УЛ. ДИМИТЪР ПАЛЕВ №3041400001 041400003

с.Горско ново село

С. ГОРСКО НОВО СЕЛО, ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУЖДАНЕ-1902 г.", УЛ. Г. ДИМИТРОВ№31041400005

с.Дединци

С. ДЕДИНЦИ, С. ДЕДИНА-КМЕТСТВОТО№7041400013

с.Долно Шивачево

С. ДОЛНО ШИВАЧЕВО, КМЕТСТВОТО, УЛ. КВ. Д. ШИВАЧЕВО№26041400008

с.Калайджии

С. КАЛАЙДЖИИ, ЧИТАЛИЩЕ "БАЛКАНСКИ ИЗВОРИ-2002 г.", УЛ. ПЕТА№2041400009

с.Разсоха

С. РАЗСОХА, КМЕТСТВОТО№105041400012

с.Резач

С. РЕЗАЧ, КМЕТСТВОТО №47041400010

с.Родина

С. РОДИНА, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО УЛ. "ЧЕТВЪРТА" №6041400004

с.Росно

С. РОСНО, КМЕТСТВОТО УЛ. ПЕТА№4041400007

с.Сливовица

С. СЛИВОВИЦА, ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА-1927 г.", УЛ. ПЛОЩАДА№2041400006

с.Средно село

С. СРЕДНО СЕЛО, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО В С. СРЕДНО СЕЛО№49041400011

община Лясковец

гр.Лясковец

ГР. ЛЯСКОВЕЦ, БИВШЕ НУ "НИКОЛА КОЗЛЕВ", УЛ. "НИКОЛА КОЗЛЕВ" №76042000010 042000012
ГР. ЛЯСКОВЕЦ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА "ЗОРА", УЛ. ТРЕТИ МАРТ №14042000011
ГР. ЛЯСКОВЕЦ, КОРПУС I НА СОУ " МАКСИМ РАЙКОВИЧ", ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №7042000005
ГР. ЛЯСКОВЕЦ, КОРПУС I НА СОУ М. РАЙКОВИЧ, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №7042000006 042000007
ГР. ЛЯСКОВЕЦ, КОРПУС II НА СОУ М. РАЙКОВИЧ, УЛ. МАНАСТИРСКА №2042000009
ГР. ЛЯСКОВЕЦ, НУ "ЦАНИ ГИНЧЕВ", УЛ. "ПЕТЪР ОДЖАКОВ" №1042000001 042000002 042000003

с.Джулюница

С. ДЖУЛЮНИЦА, ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ", УЛ. "С. СТАМБОЛОВ" №1042000019 042000020

с.Добри дял

С. ДОБРИ ДЯЛ, АВТОСПИРКА, ПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" №5042000018

с.Драгижево

С. ДРАГИЖЕВО, ЧИТАЛИЩЕ РАЗВИТИЕ-1894, УЛ. "В. ЛЕВСКИ" №6042000014

с.Козаревец

С. КОЗАРЕВЕЦ, СТАРОТО ЧИТАЛИЩЕ, УЛ. "В. ЛЕВСКИ" №36042000016

с.Мерданя

С. МЕРДАНЯ, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ НАДЕЖДА, ПЛ. СВОБОДА 9Б042000015

община Павликени

гр.Бяла черква

ГР. БЯЛА ЧЕРКВА, ОУ-Б. ЧЕРКВА, ЕТ. 1, КЛ. СТАЯ V КЛАС, УЛ. "БАЧО КИРО" №65042200024
ГР. БЯЛА ЧЕРКВА, ОУ-Б. ЧЕРКВА, ЕТ. 1, КЛ. СТАЯ VII КЛАС, УЛ. "БАЧО КИРО" №65042200025
ГР. БЯЛА ЧЕРКВА, ОУ-Б. ЧЕРКВА, ЕТ. 1, КЛАСНА СТАЯ VI КЛАС, УЛ. "БАЧО КИРО" №65042200023

гр.Павликени

ГР. ПАВЛИКЕНИ, КЛУБ НА ИНВАЛИДА-ОБЩ. ПАЗАР, УЛ. ХР. СМИРНЕНСКИ" №11042200012
ГР. ПАВЛИКЕНИ, ЛЕКЦИОННА ЗАЛА Н ЧИТАЛИЩЕ "БРАТСТВО", ПЛ. "СВОБОДА" №3042200005
ГР. ПАВЛИКЕНИ, МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР НА НЧ "БРАТСТВО", ПЛ. "СВОБОДА" №3042200008
ГР. ПАВЛИКЕНИ, НУ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ", ІІ ЕТАЖ, КАБИНЕТ I, УЛ. "ЛОВЕЦ" №10042200009
ГР. ПАВЛИКЕНИ, НУ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ", ІІ ЕТАЖ, КАБИНЕТ II, УЛ. "ЛОВЕЦ" №10042200010
ГР. ПАВЛИКЕНИ, НУ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ", ІІ ЕТАЖ, КАБИНЕТ III, УЛ. "ЛОВЕЦ" №10042200011
ГР. ПАВЛИКЕНИ, ОУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ, КАБ. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ПЛ. СВОБОДА№21042200006
ГР. ПАВЛИКЕНИ, ОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, КАБИНЕТ№10, , ПЛ. "СВОБОДА" №21042200017
ГР. ПАВЛИКЕНИ, ОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-КАБИНЕТ№4, І ЕТАЖ, ПЛ. "СВОБОДА" №21042200004
ГР. ПАВЛИКЕНИ, ОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-КАБИНЕТ№9, І ЕТАЖ, ПЛ. "СВОБОДА" №21042200007
ГР. ПАВЛИКЕНИ, СПОРТНА ЗАЛА-ШАХ КЛУБ УЛ. "Г. С. РАКОВСКИ" №2042200013
ГР. ПАВЛИКЕНИ, СТАДИОНА /БИТОВА СГРАДА/ БУЛ. "РУСКИ" №44042200014
ГР. ПАВЛИКЕНИ, СУ БАЧО КИРО, НОВА СГР. , ЕТ. 1, 12А КЛАС. УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №53042200016
ГР. ПАВЛИКЕНИ, СУ БАЧО КИРО, НОВА СГР. К-Т БИОЛОГИЯ, УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №53042200003
ГР. ПАВЛИКЕНИ, СУ БАЧО КИРО, НОВА СГР. К-Т РУСКИ ЕЗ. УЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ№53042200002
ГР. ПАВЛИКЕНИ, СУ БАЧО КИРО, НОВА СГР. КАБ. РИСУВАНЕ, УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №53042200001
042200015 042200034 042200045

с.Батак

С. БАТАК, ОУ С. БАТАК, УЛ ПЪРВА№41, СТАЯ 1 КЛАС042200021

с.Бутово

С. БУТОВО, Н ЧИТАЛИЩЕ, УЛ 37-МА№22042200022

с.Вишовград

С. ВИШОВГРАД, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, ПЛ. "ПОП БАЛЧО" №2042200026

с.Върбовка

С. ВЪРБОВКА, ОУ ФИЛИП ТОТЮ, УЛ. ПЪРВА 53, КЛАСНА СТАЯ 2 КЛАС042200027
С. ВЪРБОВКА, ОУ ФИЛИП ТОТЮ, УЛ. ПЪРВА 53, КЛАСНА СТАЯ 3 КЛАС042200028

с.Горна Липница

С. ГОРНА ЛИПНИЦА, ЧППК НАША НИВА, УЛ. "1-ВА" №43 /БИВША АПТЕКА/042200029

с.Димча

С. ДИМЧА, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА-ДИМЧА, УЛ. "1-ВА" №27042200031

с.Долна Липница

С. ДОЛНА ЛИПНИЦА, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, УЛ. ВТОРА№5042200030

с.Дъскот

С. ДЪСКОТ, Н ЧИТАЛИЩЕ-ДЪСКОТ, УЛ. "33-ТА" №1042200032

с.Караисен

С. КАРАИСЕН, НЧ ДОБРА НАДЕЖДАУЛ. "27-МА" №6042200033

с.Лесичери

С. ЛЕСИЧЕРИ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. ТРИНАДЕСЕТА№3А042200035

с.Михалци

С. МИХАЛЦИ, НЧ С. МИХАЛЦИ, МС, БУЛ. "ПРОФЕСОР П. КУНИН" №73042200036

с.Мусина

С. МУСИНА, КЛУБ НА КМЕТСТВОТО С. МУСИНА, УЛ. "1-ВА" №16042200037

с.Недан

С. НЕДАН, ОУ, СТАЯ III КЛАС, УЛ. "30-ТА" №2042200038
С. НЕДАН, ОУ, СТАЯ IІ КЛАС, УЛ. "30-ТА" №2042200039

с.Паскалевец

С. ПАСКАЛЕВЕЦ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. "3-ТА" №26042200040

с.Патреш

С. ПАТРЕШ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. "1-ВА" 11А042200041

с.Росица

С. РОСИЦА, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. "6-ТА" 1А042200042

с.Сломер

С. СЛОМЕР, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ-СЛОМЕР, ГОЛ. ФОАЙЕ ЕТ. 1, УЛ. "1-ВА" №42042200043

с.Стамболово

С. СТАМБОЛОВО, БИВШ СТОЛ НА ЗК, УЛ. "ПЪРВА" №32042200044

община Полски Тръмбеш

гр.Полски Тръмбеш

ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. "ТЪРГОВСКА" №41042600001
ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, РИТУАЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНАТА, УЛ. "ЧЕРНО МОРЕ" №4042600002 042600003
ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, СБПЛР"МИНЕРАЛНИ БАНИ-ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ" ЕООД, УЛ. ТЪРГОВСКА№92042600022
ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, СГРАДАТА НА СУ Ц. ЦЕРКОВСКИ-I ЕТАЖ042600004 042600005

с.Вързулица

С. ВЪРЗУЛИЦА, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА" І ЕТАЖ042600011

с.Иванча

С. ИВАНЧА, СТОЛ НА КООПЕРАЦИЯТА-I ЕТАЖ В СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО042600013

с.Каранци

С. КАРАНЦИ, СТОЛ НА КООПЕРАЦИЯТА І ЕТАЖ042600009

с.Климентово

С. КЛИМЕНТОВО, СГРАДА ОБЩ. СОБСТВЕНОСТ КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, ул. "Иван Аврамов" №31042600021

с.Куцина

С. КУЦИНА, ЧИТАЛИЩЕ "НРАВСТВЕНОСТ" І ЕТАЖ042600020

с.Масларево

С. МАСЛАРЕВО, КЛУБ КЪМ ЧИТАЛИЩЕ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"042600010

с.Обединение

С. ОБЕДИНЕНИЕ, КЛУБ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА І ЕТАЖ042600012

с.Орловец

С. ОРЛОВЕЦ, ОУ ХРИСТО БОТЕВ-I ЕТАЖ042600008

с.Павел

С. ПАВЕЛ, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИЗГРЕВ-1900 г."042600016

с.Петко Каравелово

С. ПЕТКО КАРАВЕЛОВО, ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ-I ЕТАЖ042600018 042600019

с.Полски Сеновец

С. ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА042600014

с.Раданово

С. РАДАНОВО, ОУ СВ. СВ. К. И МЕТОДИЙ-І ЕТАЖ042600006 042600007

с.Стефан Стамболово

С. СТЕФАН СТАМБОЛОВО, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "САМООБРАЗОВАНИЕ" І ЕТАЖ042600015

с.Страхилово

С. СТРАХИЛОВО, СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА 1896-I ЕТАЖ042600017

община Свищов

гр.Свищов

ГР. СВИЩОВ, ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "МАРИЯ ЛУИЗА"-МЕСТ. ПАМЕТНИЦИТЕ 1042800030
ГР. СВИЩОВ, МБАЛ, УЛ. П. АНГЕЛОВ №18042800029
ГР. СВИЩОВ, ОУ Ф. САКЕЛАРИЕВИЧ, УЛ. "АЛ. КОНСТАНТИНОВ" №24042800001 042800002 042800003 042800005 042800006 042800007
ГР. СВИЩОВ, ПДТГ-Д. ХАДЖИВАСИЛЕВ, УЛ. "Д. ХАДЖИВАСИЛЕВ" №11042800012 042800013 042800014 042800016
ГР. СВИЩОВ, СГРАДАТА НА СПГ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, УЛ. 3-ТИ МАРТ№74042800025 042800026 042800089
ГР. СВИЩОВ, СПГ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, УЛ. "ИСКЪР" №19042800009 042800010 042800087
ГР. СВИЩОВ, СТУДЕНТСКО ГРАДЧЕ БЛ. 3042800034
ГР. СВИЩОВ, СУ "Д. БЛАГОЕВ", УЛ. "П. АНГЕЛОВ" №17042800011 042800017 042800032 042800033
ГР. СВИЩОВ, СУ НИКОЛАЙ КАТРАНОВ УЛ. ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ№8042800023 042800024
ГР. СВИЩОВ, СУ ЦВ. РАДОСЛАВОВ, УЛ. "ЧЕРНИ ВРЪХ" №66042800020 042800031 042800035 042800090
ГР. СВИЩОВ, ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС "КОРПУС ЮГ", УЛ. П. ЕВТИМИЙ105042800019
ГР. СВИЩОВ, ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, УЛ. КНЯЗ БОРИС I№1042800018 042800021 042800022 042800088

с.Алеково

С. АЛЕКОВО, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ042800041

с.Александрово

С. АЛЕКСАНДРОВО, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО042800044

с.Българско Сливово

С. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО042800047

с.Вардим

С. ВАРДИМ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА-ЧИТАЛИЩЕ042800050

с.Горна Студена

С. ГОРНА СТУДЕНА, САЛОНА НА КМЕТСТВОТО042800053

с.Деляновци

С. ДЕЛЯНОВЦИ, ЗАЛАТА НА КМЕТСТВОТО042800056

с.Драгомирово

С. ДРАГОМИРОВО, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО042800058

с.Козловец

С. КОЗЛОВЕЦ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА042800062

с.Морава

С. МОРАВА, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА042800065

с.Овча могила

С. ОВЧА МОГИЛА, ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО042800069
С. ОВЧА МОГИЛА, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С. ОВЧА МОГИЛА042800070
С. ОВЧА МОГИЛА, СБР-НК042800071

с.Ореш

С. ОРЕШ, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С. ОРЕШ042800073 042800074

с.Совата

С. СОВАТА, КМЕТСТВОТО-ПАРТЕР042800078

с.Хаджидимитрово

С. ХАДЖИДИМИТРОВО, ЧИТАЛИЩЕ042800080

с.Царевец

С. ЦАРЕВЕЦ, ЧИТАЛИЩЕ042800083

с.Червена

С. ЧЕРВЕНА, СТОЛА НА КООПЕРАЦИЯТА042800086

община Стражица

гр.Стражица

ГР. СТРАЖИЦА, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА УЛ. "М. ДРУМЕВ" №8043100001
ГР. СТРАЖИЦА, ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ УЛ. "ВОЛГА" №3043100004
ГР. СТРАЖИЦА, РИТУАЛНА ЗАЛА УЛ. "САВА ЦОНЕВ" №2043100005
ГР. СТРАЖИЦА, СПОРТНА ЗАЛА ГР. СТРАЖИЦА УЛ. "Д. УЗУНОВ" №13043100002
ГР. СТРАЖИЦА, СУ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ УЛ. "ДОНЧО УЗУНОВ" №13043100003

с.Асеново

С. АСЕНОВО, ЧИТАЛИЩЕТО УЛ. "ВТОРА" №1043100006

с.Балканци

С. БАЛКАНЦИ, ЧИТАЛИЩЕТО УЛ. "ПЪРВА" №59043100008

с.Благоево

С. БЛАГОЕВО, ЧИТАЛИЩЕТО УЛ. ХРИСТО БОТЕВ" №29043100009

с.Бряговица

С. БРЯГОВИЦА, ЗАЛАТА НА КМЕТСТВОТО УЛ. "ШЕСТА" №2043100007

с.Виноград

С. ВИНОГРАД, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, ПЛ. "ЦЕНТЪР" №3043100010

с.Владислав

С. ВЛАДИСЛАВ, ЧИТАЛИЩЕТО, УЛ. "ВИТОША" №1043100011

с.Горски Сеновец

С. ГОРСКИ СЕНОВЕЦ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. "ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ" №4043100012

с.Кавлак

С. КАВЛАК, ОБРЕДНА ЗАЛА /ДО ЧИТАЛИЩЕТО/, УЛ. "1-ВА" №36043100018

с.Камен

С. КАМЕН, КЛУБ НА ПК, УЛ. "ТЪРГОВСКА" №34043100013
С. КАМЕН, ЧИТАЛИЩЕТО, УЛ. "ТЪРГОВСКА" №25043100014

с.Кесарево

С. КЕСАРЕВО, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. П. Т. ШМИД№4043100015
С. КЕСАРЕВО, ОУ "НИКОЛАЙ РАЙНОВ" 1-ВИ ЕТАЖ, УЛ. "ЦАР РОМАН" №1043100016

с.Лозен

С. ЛОЗЕН, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. "1-ВА" №14043100019

с.Мирово

С. МИРОВО, КМЕТСТВОТО, УЛ. МАГИСТРАЛНА" №30043100020

с.Николаево

С. НИКОЛАЕВО, КМЕТСТВОТО, УЛ. ПЪРВА№27043100021

с.Нова Върбовка

С. НОВА ВЪРБОВКА, КЛУБ НА КМЕТСТВОТО, УЛ. "1-ВА" №56043100022

с.Ново градище

С. НОВО ГРАДИЩЕ, МЛАДЕЖКИ КЛУБ, УЛ. "1-ВА" №14043100023

с.Сушица

С. СУШИЦА, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА КМЕТСТВОТО, УЛ. "Г. ДИМИТРОВ" №4043100026

с.Царски извор

С. ЦАРСКИ ИЗВОР, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА УЛ. "Г. ДИМИТРОВ" №10043100030

община Сухиндол

гр.Сухиндол

ГР. СУХИНДОЛ, СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, СГРАДА №1, УЛ. "РОСИЦА" №78043200001 043200003
ГР. СУХИНДОЛ, СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, СГРАДА №2, УЛ. "РОСИЦА" №32043200002
043200009 043200010

с.Бяла река

С. БЯЛА РЕКА, КЛУБА НА СЕЛОТО, УЛ. ПЪРВА№52043200006

с.Горско Калугерово

С. ГОРСКО КАЛУГЕРОВО, КЛУБА НА СЕЛОТО, УЛ. ПЕТНАДЕСЕТА№2043200005

с.Горско Косово

С. ГОРСКО КОСОВО, КЛУБА НА СЕЛОТО, УЛ. ПЪРВА№19043200007

с.Коевци

С. КОЕВЦИ, КЛУБА НА СЕЛОТО, УЛ. ОСМА№2043200008

с.Красно градище

С. КРАСНО ГРАДИЩЕ, КЛУБА НА СЕЛОТО, УЛ. ПЪРВА 10А043200004

изтегли

обхват на данните

БлагоевградБлагоевград БургасБургас Варна Варна Велико ТърновоВелико Търново Видин Видин Враца Враца Габрово Габрово Добрич Добрич Кърджали Кърджали Кюстендил Кюстендил Ловеч Ловеч Монтана Монтана Пазарджик Пазарджик Перник Перник Плевен Плевен Пловдив Град 16 Пловдив Пловдив Разград Разград Русе Русе Силистра Силистра Сливен Сливен Смолян Смолян София 23 МИР 23 София 24 МИР 24 София 25 МИР 25 Софийска Софийска Стара Загора Стара Загора Търговище Търговище Хасково Хасково Шумен Шумен Ямбол Ямбол Извън страната