Списък на СИК в община Кула

гр.Кула

00001 00002 00003 00004 00005 00006

с.Големаново

00007

с.Извор махала

00008

с.Коста Перчево

00009

с.Полетковци

00010

с.Старопатица

00011

с.Тополовец

00012

с.Цар-Петрово

00013

с.Чичил

00014
Белоградчик Бойница Брегово Видин Грамада Димово Кула Макреш Ново Село Ружинци Чупрене