Списък на СИК в община Белоградчик

гр.Белоградчик

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

с.Боровица

00009

с.Чифлик

00010

с.Рабиша

00011

с.Праужда

00012

с.Крачимир

00013

с.Стакевци

00014

с.Гранитово

00015

с.Дъбравка

00016

с.Салаш

00017

с.Върба

00018

с.Вещица

00019

с.Ошане

00020

с.Раяновци

00021
Белоградчик Бойница Брегово Видин Грамада Димово Кула Макреш Ново Село Ружинци Чупрене