Списък на СИК в община Тервел

гр.Тервел

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00036 00037

с.Ангеларий

00009

с.Балик

00010

с.Безмер

00011

с.Божан

00012

с.Бонево

00013

с.Главанци

00015

с.Градница

00016

с.Гуслар

00017

с.Жегларци

00018

с.Зърнево

00019 00020

с.Каблешково

00021

с.Кладенци

00022

с.Коларци и Брестница

00023

с.Кочмар

00024

с.Мали извор

00025

с.Нова Камена

00026

с.Оногур

00027

с.Орляк

00028 00029

с.Полк.Савово-Войниково

00030

с.Попгруево

00031

с.Професор Златарски

00034

с.Сърнец

00032

с.Честименско

00033
Добрич град Балчик Генерал Тошево Добричка Каварна Крушари Тервел Шабла