Списък на СИК в община Върбица

гр.Върбица

00004 00005 00006

с.Божурово

00001

с.Бяла река

00002 00003

с.Иваново

00007

с.Конево

00009

с.Крайгорци

00008

с.Кьолмен

00010

с.Ловец

00011

с.Маломир

00012

с.Менгишево

00013

с.Методиево

00014

с.Нова бяла река

00015

с.Станянци

00016

с.Сушина

00017

с.Тушовица

00018

с.Чернооково

00019
Венец Връбница Хитрино Каолиново Каспичан Никола Козлево Нови Пазар Велики Преслав Смядово Шумен