И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 271000015

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 23.10.2011 г.

населено място с.Нова бяла река кметство Нова Бяла Река
община Върбица
област ШУМЕН

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при предаване му на СИК 459
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден 0
3. Брой на избирателите в допълнителния избирателен списък 0
4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на община 4
5. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата), както и тези от допълнителния списък 357
12. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на община 357
18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на община 21
19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на община (бюлетини по установения образец с отбелязан вот със знак "Х" и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, които съдържат два печата на съответната секционна избирателна комисия) 336

20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2Емил Иванов ДимовПП "ГЕРБ"61
7Мердин Мустафа БайрямПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"179
8Стоян Георгиев ДимитровПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"20
26Рефайтин Исмаил СеферКОАЛИЦИЯ "КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА ВЪРБИЦА"76