Списък на СИК в кметство Скобелево

с.Скобелево

00159
Котел Нова загора Сливен Твърдица