Кандидатски листи за кмет на община и общински съвет за община Сливен

Кандидати за кмет на община

 • 2.Йордан Лечков Янков
  ПП "ГЕРБ"
 • 5.Тодор Василев Василев
  ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
 • 8.Кольо Йорданов Милев
  ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
 • 9.Иван Петков Иванов
  ПП "АТАКА"
 • 10.Кети Стефанова Бозукова-Пеева
  ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”
 • 14.Кирил Петров Кирчев
  ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
 • 24.Галин Николов Кънчев
  КП КОАЛИЦИЯ "ГРАЖДАНСКА МРЕЖА ЗА МОДЕРЕН СЛИВЕН /БЪЛГ.СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ПК ТРАКИЯ, ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ, БП ЛИБЕРАЛИ/"
 • 26.Доброслав Иванов Иванов
  ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"
 • 27.Кръстанка Атанасова Шаклиян
  ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"
 • 28.Иван Славов Иванов
  КП КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН"
 • 31.Десислава Христова Андрова
  ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”
 • 33.Димитър Петров Сяров
  КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"
 • 34.Иван Благоев Благоев
  КП "ЦЕНТЪР - НДСВ, Земеделски народен съюз, БСДП, ЗС "Ал. Стамболийски""
 • 36.Нели Николова Минчева
  КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"

Кандидати за общински съвет

 • 2.ПП "ГЕРБ"

  1.Йордан Лечков Янков

  2.Здравко Кирилов Костадинов

  3.Васил Йорданов Йовчев

  4.Мария Митева Григорова

  5.Димитър Георгиев Батаков

  6.Димитър Ганев Митев

  7.Тодор Йорданов Начев

  8.Руси Петров Големанов

  9.Галина Любомирова Николова-Вучкова

  10.Стела Стефанова Костова

  11.Керанка Иванова Стамова

  12.Димитър Колев Павлов

  13.Иван Петров Киров

  14.Красимир Илиев Кръстев

  15.Йовита Тодорова Пенчева

  16.Живко Александров Минчев

  17.Димитър Борисов Шейретов

  18.Сашо Иванов Александров

  19.Мариян Атанасов Янков

  20.Николай Иванов Колев

  21.Анатоли Георгиев Пеев

  22.Константин Ангелов Найденов

  23.Галина Василева Граховска

  24.Христо Николаев Янев

  25.Даниела Иванова Христова

  26.Пламен Иванов Иванов

  27.Силвия Господинова Маринова

  28.Георги Николаев Георгиев

  29.Камен Светлозаров Костов

  30.Рени Иванова Байкова

  31.Николай Йорданов Жечев

  32.Иван Василев Желев

  33.Иван Иванов Желязков

  34.Надежда Димитрова Тодорова

  35.Донка Тодорова Петрова

  36.Диана Христакева Кънева

  37.Марин Куртев Дамянов

  38.Стоян Петров Камбуров

  39.Иван Атанасов Павлов

  40.Желязка Атанасова Кирилова

  41.Добрин Иванов Добринов

 • 3.ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО”

  1.Николай Асенов Арабов

  2.Васил Ганчев Атанасов

  3.Роза Миткова Дякова

  4.Панайот Красимиров Димитров

  5.Радослав Ангелов Илиев

  6.Ради Асенов Димитров

  7.Анета Асенова Демирева

 • 5.ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”

  1.Господин Василев Вълчев

  2.Тодор Василев Василев

  3.Радка Стоянова Иванова

  4.Ашкън Рамадан Веиз

  5.Атанас Василев Филипов

  6.Васил Николаев Митев

  7.Христо Ненчев Стоянов

  8.Юлия Николова Минчева-Папазова

  9.Красимир Танев Сербезов

  10.Пламен Ангелов Даскалов

  11.Еленка Василева Семова

  12.Иван Добрев Добрев

  13.Веселина Стоянова Гаджева

  14.Кирил Желев Кирилов

  15.Стоян Иванов Ангелов

  16.Дияна Бончева Бончева

  17.Илиан Иванов Илиев

  18.Димитър Тодоров Крайчев

 • 6.ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"

  1.Димитър Младенов Младенов

  2.Йордан Иванов Йорданов

 • 7.ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

  1.Мустафа Юсеинов Мустафов

  2.Валентин Кръстев Георгиев

  3.Нуртен Османова Шекерова

  4.Мирослав Христов Христов

  5.Хюсние Нуриева Джидова

  6.Дьоне Хасан Карагьоз-Чудомирова

  7.Господин Маринов Куманов

  8.Метин Салим Байрактар

  9.Янка Панайотова Николова

  10.Гьонюл Исмаил Хюсеин

 • 8.ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

  1.Мартин Симеонов Славов

  2.Соня Тенева Келеведжиева

  3.Деян Цанков Дечев

  4.Мариета Дойчева Петкова

  5.Иван Андреев Стоянов

  6.Радостин Атанасов Бозуков

  7.Събина Василева Петканска

  8.Илия Христов Стоев

  9.Пенка Илиева Симеонова

  10.Борислав Стефанов Павлов

  11.Станка Анастасова Тачева

  12.Константин Янев Кралев

  13.Ангел Желязков Кренчев

  14.Янко Георгиев Янков

  15.Павлета Динкова Стоянова

  16.Минко Костов Минчев

  17.Иван Христов Хитов

  18.Димитър Хубенов Шейредов

  19.Наташа Петкова Пощова

  20.Атанас Тенев Митев

  21.Михаела Михайлова Грабева

  22.Минчо Росенов Афузов

  23.Уляна Петрова Илиева

  24.Милена Събева Георгиева

  25.Диньо Петров Арабаджиев

  26.Атанас Николов Петров

  27.Апостол Панайотов Чобанов

  28.Велин Георгиев Джукелов

  29.Радост Мирчева Стоянова

  30.Христо Стоянов Чолаков

  31.Стефан Иванов Чолаков

  32.Петър Колев Георгиев

  33.Милена Костадинова Муцалупо

  34.Стефан Иванов Василев

  35.Мария Руменова Стоилова

  36.Нася Пенкова Добрева

  37.Веска Илиева Иванова

  38.Явор Димитров Гечев

  39.Стефан Борисов Василев

 • 9.ПП "АТАКА"

  1.Иван Петков Иванов

  2.Димитър Василев Цикалов

  3.Иван Стоянов Иванов

  4.Георги Златев Георгиев

  5.Недялка Пенчева Ангелова

  6.Красимира Георгиева Динева

  7.Диньо Кръстев Буров

  8.Васко Колев Тенев

  9.Йордан Борисов Йорданов

  10.Георги Димитров Стоянов

  11.Димитър Георгиев Димитров

  12.Теньо Василев Аврамов

  13.Димитър Василев Аврамов

  14.Силвия Стойчева Димитрова

  15.Димитър Господинов Вълканов

  16.Илко Щилиянов Илиев

  17.Ваня Тонева Мутафова

  18.Антоанета Живкова Стойкова

  19.Яна Христова Мавродиева

  20.Божил Жечев Божилов

  21.Маргарита Генчева Иванова

  22.Иван Добрев Иванов

  23.Валентин Стоянов Георгиев

  24.Борис Петров Въндев

  25.Димчо Митев Неделчев

 • 10.ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”

  1.Кети Стефанова Бозукова-Пеева

  2.Снежана Чавдарова Афузова

  3.Павел Петров Жеков

  4.Кремена Стефанова Темелкова

  5.Валентин Марков Вълев

  6.Мариана Николова Минишка-Марчева

  7.Андрей Велчев Едрев

  8.Елена Димитрова Божерикова

  9.Валентин Маринов Янакиев

  10.Ирина Колева Дечева

  11.Николай Павлов Бакърджиев

  12.Антон Панайотов Веснаков

  13.Димитър Тодоров Димитров

  14.Славянка Тенева Пенева-Монева

  15.Ани Симеонова Маринова

  16.Янка Петрова Стойкова

  17.Димитър Олегов Радев

  18.Диана Иванова Камбурова

  19.Калинка Николаева Стефанова

  20.Апостол Василев Савов

  21.Донка Янева Георгиева-Мудева

  22.Петър Михайлов Забунов

  23.Петър Йорданов Йорданов

  24.Веселин Стоянов Мансъров

 • 14.ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

  1.Кирил Петров Кирчев

  2.Таня Георгиева Пенева

  3.Димчо Димитров Стоянов

  4.Савинка Петрова Проданова

  5.Петър Христов Русчев

  6.Ивелина Василева Данчева

  7.Георги Василев Дончев

  8.Десислава Стойчева Георгиева

  9.Христо Иванов Иванов

  10.Нели Йорданова Костова

  11.Христо Атанасов Германов

  12.Димитър Стоянов Качаров

  13.Марияна Стефанова Семкова

  14.Стефко Петров Петров

  15.Тодор Георгиев Тодоров

  16.Иван Славов Стефанов

  17.Митко Йорданов Иванов

  18.Тенко Атанасов Тенев

  19.Антон Димитров Драгиев

  20.Деню Николов Денев

  21.Ганьо Петров Иванов

  22.Симона Пенчева Стоянова

  23.Цветана Симеонова Башикова

  24.Георги Йорданов Петров

  25.Веселин Георгиев Йорданов

 • 17.ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

  1.Иван Йорданов Стайков

  2.Иван Стефанов Топалов

  3.Емил Петров Милев

  4.Стоян Николов Стоянов

  5.Светозар Стефков Недков

  6.Петър Стефанов Топалов

  7.Цвета Тодорова Иванова

  8.Мария Георгиева Чанева

  9.Светла Иванова Тодорова

  10.Николай Йорданов Кожухаров

 • 22.ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"

  1.Сиво Петров Сивов

  2.Венцислав Томчев Стефанов

  3.Николай Тодоров Раданов

  4.Атанас Владимиров Димитров

  5.Михо Петков Михов

  6.Георги Живков Жеков

  7.Христина Николаева Цочева

  8.Панайот Костадинов Папалезов

  9.Ради Йорданов Радев

  10.Радка Минева Булеварова

  11.Звезделина Георгиева Иванова

  12.Николай Желязков Иванов

  13.Вълко Велков Вълков

  14.Колю Вълков Колев

  15.Цветан Йорданов Русев

  16.Татяна Нанкова Тодорова

 • 23.ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

  1.Яшар Дормуш Али

  2.Красимир Янков Огнянов

  3.Радостин Асенов Исаев

  4.Сали Мустафа Сали

  5.Димо Юлиянов Димов

  6.Иса Мехмедали Хасан

  7.Янка Тодорова Димова

  8.Юри Алиев Чолаков

  9.Сали Мехмедали Орманджъ

  10.Ибриям Хасанов Мехмедов

  11.Александър Ненков Христов

  12.Цанка Кирова Узунова

  13.Неждет Салиев Ахмедов

 • 24.КП КОАЛИЦИЯ "ГРАЖДАНСКА МРЕЖА ЗА МОДЕРЕН СЛИВЕН /БЪЛГ.СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ПК ТРАКИЯ, ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ, БП ЛИБЕРАЛИ/"

  1.Момчил Димитров Пантелеев

  2.Красимир Иванов Башлиев

  3.Михаил Георгиев Димитров

  4.Иванка Калева Василева

  5.Дорислав Йорданов Господинов

  6.Малчо Динков Малчев

  7.Станислав Руменов Васев

  8.Радост Иванова Иванова

  9.Веселина Ламбова Златева

  10.Желязко Стоянов Койчев

  11.Христина Александрова Стефанова

  12.Пламен Митков Иванов

  13.Стоян Петков Атанасов

  14.Веселина Димитрова Коналиева

  15.Иван Стоянов Иванов

  16.Спас Копчев Минчев

  17.Димитър Георгиев Пехливанов

  18.Мария Георгиева Стайкова

  19.Стоянка Маринова Василева

  20.Кремена Стоянова Василева

  21.Иван Димитров Станчев

  22.Мария Георгиева Стефанова

  23.Мариян Василев Русев

  24.Аделина Йорданова Колачева

  25.Стоян Руменов Васев

  26.Стойка Пенева Михнева

  27.Христо Кънев Мудев

  28.Иван Славов Джурелов

  29.Севдалин Емилов Алипиев

  30.Нели Славова Славова

 • 25.ПП „ДРОМ”

  1.Иван Василев Танев

  2.Борис Демирев Христов

  3.Бончо Христов Николов

  4.Симеон Василев Демирев

  5.Атанас Иванов Димитров

  6.Борис Николаев Борисов

  7.Ангел Стойков Андонов

 • 26.ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"

  1.Доброслав Иванов Иванов

  2.Иван Димитров Иванов

  3.Валентин Гочев Велев

  4.Живко Желев Бъчваров

  5.Георги Иванов Георгиев

  6.Станислав Стоянов Стамов

  7.Марияна Христова Урумова

  8.Йордан Стефанов Йорданов

  9.Мария Бойчева Боева

  10.Албена Георгиева Иванова

  11.Стоян Енчев Добрев

  12.Марин Михайлов Матеков

  13.Михаил Стоянов Шопов

  14.Аспарух Димитров Георгиев

  15.Станка Светиева Куртева

  16.Момчил Атанасов Божинов

  17.Борис Ерменков Дамянов

  18.Иван Добрев Добрев

  19.Слав Иванов Славов

  20.Петър Георгиев Стефанов

  21.Андон Димов Димовски

  22.Станка Зоркова Димитрова

  23.Ангел Иванов Ангелов

  24.Чавдар Петров Костадинов

  25.Илиян Колев Димитров

  26.Цветомира Дженкова Чонкова

  27.Георги Ганев Ганев

  28.Димитър Георгиев Янков

  29.Станимир Георгиев Даракчиев

  30.Симеон Янакиев Симеонов

  31.Христо Иванов Добрев

  32.Силвия Тодорова Радева-Георгиева

  33.Васил Борисов Кожаров

  34.Мария Георгиева Павлова

 • 27.ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

  1.Кръстанка Атанасова Шаклиян

  2.Георги Борисов Божев

  3.Гани Трендафилов Стамов

  4.София Стоянова Костова-Димова

  5.Станимир Димитров Филипов

  6.Ивалина Сашева Александрова

  7.Николай Петров Николов

  8.Марианна Русева Баева

  9.Хрант Робинзон Кендерян

  10.Михаил Мишев Куртев

  11.Димитър Славчев Димитров

  12.Руслана Альошева Сиромахова

  13.Христо Митков Казаков

  14.Коста Апостолов Костов

  15.Койчо Тончев Атанасов

 • 28.КП КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН"

  1.Иван Славов Иванов

  2.Радостин Димитров Русев

  3.Радко Георгиев Кесов

  4.Веселин Петров Балтов

  5.Христо Николов Ангелов

  6.Иван Стефанов Петров

  7.Ганка Иванова Кръстева-Василева

  8.Андрея Панайотов Андреев

  9.Стоян Ламбов Петров

  10.Петър Иванов Димитров

  11.Елена Стефанова Попова

  12.Емилия Симеонова Иванова

  13.Николай Стефанов Шевкенов

  14.Мима Димитрова Янева

  15.Диана Филипова Дулева

  16.Пламен Пенчев Иванов

  17.Георги Любенов Маринов

  18.Живко Петров Петров

  19.Владимир Господинов Демирев

  20.Красимира Донева Димитрова

  21.Петър Горанов Петров

  22.Вера Манева Долапчиева

  23.Владимир Светлинов Друмев

  24.Маргарита Ганчева Даскалова

  25.Нели Тодорова Драгнева

  26.Стефан Василев Желязков

  27.Даниел Симеонов Телалев

  28.Мариела Костадинова Панайотова

  29.Симеон Иванов Григоров

  30.Ивета Петрова Петрова

  31.Йорданка Атанасова Бобева

  32.Валери Петров Станчев

  33.Щилияна Костова Христова

  34.Любка Красимирова Стоянова

  35.Радка Желязкова Белчева

  36.Бончо Христов Данев

  37.Галя Генчева Хубенова

  38.Иван Георгиев Тодоров

  39.Костадин Николов Костадинов

  40.Димитър Пенчев Гочев

  41.Красимир Желев Цонев

 • 29.ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА"

  1.Димитър Юриев Петров

  2.Мирослав Василев Христов

  3.Йордан Методиев Шекерданков

  4.Антоанета Иванова Йорданова

  5.Михаил Димитров Михайлов

  6.Николай Борисов Йорданов

  7.Богдан Щилиянов Георгиев

  8.Георги Калчев Борисов

  9.Демир Атанасов Нанов

 • 30.ПП "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ"

  1.Николай Демирев Мравов

  2.Стефан Кънев Стефанов

 • 31.ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”

  1.Йордан Василев Бойчев

  2.Десислава Христова Андрова

  3.Кинче Георгиева Байчева

  4.Тихомир Колев Шайков

  5.Филип Василев Андров

  6.Дора Димитрова Колева

  7.Мартин Христов Божков

  8.Диана Тодорова Шайкова

  9.Гергана Стефанова Василева-Дакова

  10.Върбинка Жекова Минева

 • 33.КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"

  1.Димитър Петров Сяров

  2.Севдалин Рашев Рашев

  3.Юлиян Петров Каменов

  4.Пламен Георгиев Иванов

  5.Веселин Димитров Кънчев

  6.Николай Димитров Николов

  7.Георги Петров Мавродиев

  8.Донка Иванова Костадинова

  9.Николай Кръстев Николов

  10.Атанас Иванов Митев

  11.Боряна Леополдова Видинова

  12.Динко Симеонов Шопов

  13.Мая Димитрова Миланова

  14.Калинка Дончева Георгиева

  15.Минчо Филипов Пеев

  16.Динко Георгиев Балджиев

  17.Борил Руменов Димитров

  18.Таня Панева Драгоева-Симеонова

  19.Юрка Андреева Иванова

  20.Адил Мустанов Мюсюнов

  21.Надежда Илиева Иванова

  22.Иван Тодоров Иванов

  23.Стефан Славов Стефанов

  24.Благовест Щилиянов Иванов

  25.Калоян Йорданов Куртев

  26.Кръстю Кондев Георгиев

  27.Веселина Петрова Стоянова

  28.Тодор Иванов Тодоров

  29.Петър Христов Братанов

 • 34.КП "ЦЕНТЪР - НДСВ, Земеделски народен съюз, БСДП, ЗС "Ал. Стамболийски""

  1.Иван Благоев Благоев

  2.Георги Кирилов Иванов

  3.Венелин Динев Йорданов

  4.Георги Иванов Иванов

  5.Румен Василев Бъчваров

  6.Марин Рашков Иванов

  7.Здравко Димитров Ножаров

  8.Стефан Величков Игнатов

  9.Таня Димитрова Стефанова

  10.Иван Стефанов Вълчански

  11.Евгений Петров Беков

  12.Диян Димитров Йорданов

  13.Боян Андонов Боянов

  14.Николай Станев Колев

  15.Мустафа Хасан Юмер

  16.Мариана Русчева Стефанова

  17.Минчо Димитров Колев

  18.Димитър Петков Петков

  19.Веска Димова Митева

  20.Красимир Колев Димов

  21.Иванка Тенева Вълкова

  22.Христо Димитров Караджов

  23.Тодор Анастасов Кондев

  24.Христо Георгиев Христов

 • 35.ПП "ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН"

  1.Стефан Панайотов Панайотов

  2.Димитър Вангелов Христов

  3.Диана Панайотова Чакмакова

  4.Ангел Михайлов Тичалиев

  5.Петър Йорданов Ганев

 • 36.КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"

  1.Нели Николова Минчева

  2.Димитър Нанков Куршумов

  3.Методий Димитров Григоров

  4.Велин Златанов Зехирев

  5.Татяна Василева Василева

  6.Пламен Койчев Капитанов

  7.Юра Светлозарова Егова

  8.Росица Димова Йорданова

  9.Кръстю Петров Мундров

  10.Венцеслав Димитров Даков

  11.Кондьо Петров Камбуров

  12.Яница Атанасова Кондева

  13.Велизара Кирилова Михайлова

 • 37.ПП "СОЛИДАРНОСТ"

  1.Михаил Калчев Георгиев

  2.Ангел Михайлов Илиев

  3.Николай Мишев Асенов

  4.Мишо Казаков Куртев

  5.Румяна Паскалева Илиева

  6.Благой Благоев Демирев

  7.Йордан Казаков Куртев

  8.Кайчо Тодоров Николов

  9.Митко Асенов Христов

  10.Димитър Асенов Илиев

  11.Казак Йорданов Куртев

  12.Мариян Любомиров Тодоров

  13.Донка Димитрова Илиева

 • 38.ИК СЛИВЕН

  1.Славянка Симеонова Симеонова

Котел Нова загора Сливен Твърдица