ОИК протоколгр.Свиленград
262800001 262800002 262800003 262800004 262800005 262800006 262800007 262800008 262800009 262800010 262800011 262800012 262800013 262800014 262800015 262800016 262800017 262800018 262800019 262800020

с.Генералово
262800021

с.Димитровче
262800022

с.Капитан Андреево
262800036

с.Костур
262800038

с.Левка
262800028

с.Маточина
262800032

с.Мезек
262800024

с.Михалич
262800031

с.Младиново
262800027

с.Момково
262800026

с.Мустрак
262800035

с.Пъстрогор
262800023

с.Райкова могила
262800034

с.Сива река
262800025

с.Сладун
262800030

с.Студена
262800029

с.Чернодъб
262800037

с.Щит
262800033

Области