ОИК протоколгр.Маджарово
261800001

с.Бориславци
261800002

с.Горни Главанак
261800013

с.Горно поле
261800003

с.Долни Главанак
261800004

с.Долно Съдиево
261800005

с.Ефрем
261800006

с.Златоустово
261800007

с.Малко Брягово
261800009

с.Румелия
261800014

с.Ръженово
261800010

с.Селска поляна
261800011

с.Сеноклас
261800012

с.Тополово
261800008

Области