ОИК протоколгр.Хисаря
163700001 163700002 163700003 163700004 163700005 163700006 163700007 163700008 163700009 163700022 163700023 163700024

с.Беловица
163700020

с.Красново
163700018

с.Кръстевич
163700019

с.Мало Крушево
163700021

с.Михилци
163700010

с.Мътеница
163700015

с.Ново Железаре
163700013

с.Паничери
163700014

с.Старо Железаре
163700012

с.Старосел
163700016 163700017 163700025

с.Черничево
163700011

Области