ОИК протоколгр.Първомай
162300001 162300002 162300003 162300004 162300005 162300006 162300007 162300008 162300009 162300010 162300011 162300012 162300013 162300014 162300015 162300016 162300017 162300018

с.Брягово
162300032

с.Буково
162300031

с.Бяла река
162300026

с.Виница
162300039

с.Воден
162300029

с.Градина
162300019 162300020 162300021

с.Добри дол
162300023

с.Драгойново
162300030

с.Дълбок извор
162300035 162300036

с.Езерово
162300028

с.Искра
162300033 162300034

с.Караджалово
162300024 162300025

с.Крушево
162300022

с.Поройна
162300037

с.Православен
162300027

с.Татарево
162300038

Области