ОИК протоколгр.Земен
141900001 141900002 141900003

с.Блатешница
141900004

с.Враня стена
141900007

с.Габровдол
141900015

с.Горна Врабча
141900012

с.Горна Глоговица
141900010

с.Дивля
141900009

с.Долна Врабча
141900011

с.Еловдол
141900014

с.Жабляно
141900005

с.Калотинци
141900008

с.Мурено
141900013

с.Пещера
141900006

Области