ОИК протоколгр.Брезник
140800001 140800002 140800003 140800004 140800007 140800018

с.Бабица
140800006

с.Банище
140800016

с.Бегуновци
140800015

с.Брезнишки извор
140800011

с.Велковци
140800024

с.Гигинци
140800021

с.Гърло
140800009

с.Долна Секирна
140800019

с.Конска
140800013

с.Кошарево
140800020

с.Красава
140800008

с.Непразненци
140800022

с.Ноевци
140800023

с.Ребро
140800010

с.Режанци
140800014

с.Садовик
140800012

с.Слаковци
140800026

с.Сопица
140800025

с.Станьовци
140800017

Области