ОИК протоколс.Априлци
091400004

с.Бенковски
091400018 091400019 091400020 091400028

с.Брегово
091400075

с.Вълчанка
091400059

с.Върбен
091400043

с.Горно Кирково
091400002

с.Горно Къпиново
091400017

с.Горски извор
091400033 091400067

с.Гривяк
091400054

с.Дедец
091400074

с.Делвино
091400055

с.Джерово
091400014 091400015

с.Добромирци
091400029

с.Долно Къпиново
091400016

с.Домище
091400010

с.Дрангово
091400034 091400035

с.Дружинци
091400007

с.Дрянова глава
091400069

с.Дюлица
091400044

с.Еровете
091400068

с.Завоя
091400006

с.Загорски
091400027

с.Здравчец
091400030

с.Каялоба
091400032

с.Кирково
091400001

с.Китна
091400021

с.Козлево
091400071

с.Кран
091400064

с.Кремен
091400013

с.Крилатица
091400009

с.Кукуряк
091400063

с.Кърчовско
091400039

с.Лозенградци
091400005

с.Малкоч
091400051

с.Медевци
091400024

с.Метличина
091400076

с.Метличка
091400050

с.Могиляне
091400022

с.Мъглене
091400026

с.Орлица
091400061

с.Островец
091400047

с.Пловка
091400053

с.Подкова
091400048

с.Пресека
091400031

с.Първенци
091400072

с.Първица
091400046

с.Растник
091400023

с.Самодива
091400038

с.Самокитка
091400052

с.Средско
091400008

с.Старейшино
091400049

с.Старово
091400037

с.Стоманци
091400036

с.Стрижба
091400062

с.Тихомир
091400065 091400066

с.Фотиново
091400041 091400042

с.Хаджийско
091400040

с.Чакаларово
091400011 091400012

с.Чичево
091400025

с.Чорбаджийско
091400056 091400057 091400058 091400060

с.Шипок
091400073

с.Шопци
091400045

с.Шумнатица
091400003

с.Янино
091400070

Области