ОИК протоколс.Белцов
183700003

с.Беляново
183700008

с.Джулюница
183700007

с.Долна Студена
183700004

с.Караманово
183700009

с.Кривина
183700006

с.Новград
183700005

с.Пиперково
183700010

с.Ценово
183700001 183700002 183700011

Области