ОИК протоколгр.Две могили
180800001 180800002 180800003 180800004 180800005 180800017

с.Баниска
180800014

с.Батишница
180800006

с.Бъзовец
180800012

с.Каран Върбовка
180800010

с.Кацелово
180800011

с.Могилино
180800015

с.Острица
180800009

с.Пепелина
180800008

с.Помен
180800016

с.Чилнов
180800013

с.Широково
180800007

Области