ОИК протоколгр.Хаджидимово
015200001 015200002 015200003

с.Абланица
015200013 015200014 015200015

с.Беслен
015200007

с.Блатска
015200004

с.Гайтаниново
015200009

с.Илинден
015200016

с.Копривлен
015200011 015200012

с.Лъки
015200017

с.Нова Ловча
015200010

с.Ново Лески
015200019

с.Петрелик
015200005

с.Садово
015200008

с.Теплен
015200006

с.Тешово
015200018

Области