ОИК протоколс.Гореме
014900021

с.Горна Крушица
014900019

с.Добри лаки
014900016

с.Драката
014900011

с.Игралище
014900013

с.Илинденци
014900008 014900009 014900010

с.Каменица
014900020

с.Махалата
014900015

с.Микрево
014900004 014900005 014900006 014900007

с.Никудин
014900014

с.Палат
014900012

с.Раздол
014900017

с.Струмяни
014900001 014900002 014900003

с.Цапарево
014900018

Области