ОИК протоколгр.Елин Пелин
231700001 231700002 231700003 231700004 231700005 231700006 231700007 231700008

с.Богданлия
231700031

с.Габра
231700015 231700016

с.Голема Раковица
231700032

с.Григорево
231700020

с.Доганово
231700028

с.Елешница
231700022

с.Елин Пелин
231700009 231700010 231700011 231700012

с.Караполци
231700030

с.Лесново
231700026 231700027

с.Мусачево
231700019

с.Нови хан
231700013 231700014 231700033

с.Огняново
231700029

с.Петково
231700025

с.Потоп
231700023

с.Равно поле
231700017 231700018

с.Столник
231700021

с.Чурек
231700024

Области