ОИК протоколс.Априлово
231000006

с.Байлово
231000004

с.Белопопци
231000003

с.Гайтанево
231000007

с.Горна Малина
231000001 231000002

с.Горно Камарци
231000015

с.Долна Малина
231000005

с.Долно Камарци
231000013

с.Макоцево
231000012

с.Негушево
231000008

с.Осоица
231000009

с.Саранци
231000010

с.Стъргел
231000014

с.Чеканчево
231000011

Области