ОИК протоколс.Босна
193200602

с.Гарван
193200603

с.Добротица
193200604

с.Ирник
193200605

с.Искра
193200606 193200607

с.Любен
193200608

с.Нова Попина
193200609

с.Поляна
193200610

с.Попина
193200611

с.Ситово
193200601 193200613

с.Слатина
193200612

Области