ОИК протоколгр.Главиница
190700301 190700302

с.Бащино
190700303

с.Богданци
190700304

с.Вълкан
190700305

с.Дичево
190700306

с.Долно Ряхово
190700307

с.Зарица
190700308

с.Зафирово
190700309 190700310

с.Звенимир
190700312

с.Зебил
190700311

с.Калугерене
190700313

с.Коларово
190700314

с.Косара
190700315

с.Листец
190700316

с.Малък Преславец
190700317

с.Ножарево
190700318

с.Осен
190700319

с.Падина
190700320

с.Подлес
190700321

с.Сокол
190700322

с.Стефан Караджа
190700323

с.Суходол
190700324

с.Черногор
190700325

Области