ОИК протоколгр.Ветрен
132900014 132900015 132900016 132900017

гр.Септември
132900001 132900002 132900003 132900004 132900005 132900006 132900007 132900008

с.Бошуля
132900009

с.Варвара
132900010 132900011

с.Ветрен дол
132900012 132900013

с.Виноградец
132900018 132900019

с.Горно вършило
132900020

с.Злокучене
132900021

с.Карабунар
132900024 132900025

с.Ковачево
132900022 132900023

с.Лозен
132900026

с.Семчиново
132900027 132900028

с.Симеоновец
132900029

с.Славовица
132900030

Области