ОИК протоколгр.Белово
130400001 130400002 130400003 130400004

с.Аканджиево
130400012

с.Габровица
130400011

с.Голямо Белово
130400005

с.Дъбравите
130400007

с.Мененкьово
130400006

с.Момина клисура
130400008

с.Сестримо
130400009 130400010

Области