ОИК протоколгр.Гулянци
150800001 150800002 150800003 150800004 150800021

с.Брест
150800012 150800013 150800014

с.Гиген
150800015 150800016 150800017

с.Долни Вит
150800010

с.Дъбован
150800020

с.Загражден
150800019

с.Искър
150800018

с.Крета
150800006

с.Ленково
150800007

с.Милковица
150800008 150800009

с.Сомовит
150800011

с.Шияково
150800005

Области