ОИК протоколгр.Белене
150300001 150300002 150300003 150300004 150300005 150300006 150300007 150300008 150300015 150300016 150300017

с.Бяла вода
150300013

с.Деков
150300009

с.Кулина вода
150300012

с.Петокладенци
150300011

с.Татари
150300010

Области