ОИК протоколгр.Петрич
013300001 013300002 013300003 013300004 013300005 013300006 013300007 013300008 013300009 013300010 013300011 013300012 013300013 013300014 013300015 013300016 013300017 013300018 013300019 013300020 013300021 013300022 013300023 013300024 013300025 013300026 013300027 013300028 013300029 013300030 013300031 013300032 013300033 013300034 013300035 013300036 013300097

с.Баскалци
013300073

с.Беласица
013300084 013300085

с.Богородица
013300083

с.Боровичене
013300070

с.Вишлене
013300078

с.Габрене
013300096

с.Гега
013300072

с.Генерал Тодоров
013300046

с.Долна Крушица
013300071

с.Долна Рибница
013300067

с.Долно Спанчево
013300049

с.Драгуш
013300081

с.Дрангово
013300037

с.Дреново
013300082

с.Зойчене
013300077

с.Кавракирово
013300065 013300066

с.Камена
013300090

с.Капатово
013300044

с.Ключ
013300092 013300093

с.Коларово
013300086 013300087 013300088

с.Кромидово
013300043

с.Кукурахцево
013300074

с.Кулата
013300047 013300048

с.Кърналово
013300052 013300053

с.Марикостиново
013300041 013300042

с.Марино поле
013300050

с.Мендово
013300069

с.Митино
013300039

с.Михнево
013300057 013300058

с.Ново Кономлади
013300045

с.Право бърдо
013300079

с.Първомай
013300060 013300061 013300062 013300063 013300064

с.Рибник
013300059

с.Рупите
013300054 013300055

с.Ръждак
013300040

с.Самуилово
013300089

с.Скрът
013300094 013300095

с.Старчево
013300056

с.Струмешница
013300076

с.Тополница
013300038

с.Чурилово
013300075

с.Чуричени
013300068

с.Чучулигово
013300051

с.Яворница
013300091

с.Яково
013300080

Области