ОИК протоколс.Балдево
011300003

с.Горно Дряново
011300004

с.Гърмен
011300001 011300002

с.Дебрен
011300005 011300006

с.Долно Дряново
011300007

с.Дъбница
011300008 011300009

с.Ковачевица
011300010

с.Крушево
011300011

с.Марчево
011300012

с.Огняново
011300013 011300014

с.Ореше
011300015

с.Осиково
011300016

с.Рибново
011300017 011300018 011300019 011300022

с.Скребатно
011300020

с.Хвостяне
011300021

Области