ОИК протоколгр.Сливница
234500003 234500004 234500005 234500006 234500007 234500008 234500009 234500010 234500011

с.Алдомировци
234500012 234500013

с.Бърложница
234500015

с.Гургулят
234500001

с.Гълъбовци
234500002

с.Драготинци
234500017

с.Извор
234500016

с.Радуловци
234500014

Области