ОИК протоколгр.Своге
234300001 234300002 234300003 234300004 234300005 234300006 234300007 234300008 234300009

с.Батулия
234300010

с.Бов
234300011

с.Брезе
234300012

с.Брезовдол
234300044

с.Владо Тричков
234300013 234300014

с.Габровница
234300015

с.Гара Бов
234300016

с.Гара Лакатник
234300017 234300018

с.Губислав
234300019

с.Добърчин
234300020

с.Дружево
234300021

с.Еленов дол
234300022

с.Желен
234300023

с.Заноге
234300024

с.Заселе
234300025

с.Зимевица
234300026

с.Искрец
234300027 234300028

с.Лакатник
234300030

с.Лесковдол
234300031

с.Луково
234300032

с.Миланово
234300033

с.Огоя
234300034

с.Оплетня
234300035

с.Осеновлаг
234300036

с.Реброво
234300037

с.Свидня
234300039

с.Томпсън
234300040

с.Церецел
234300038

с.Церово
234300041 234300042

с.Ябланица
234300043

Области