ОИК протоколгр.Кюстендил
102900001 102900002 102900003 102900004 102900005 102900006 102900007 102900008 102900009 102900010 102900011 102900012 102900013 102900014 102900015 102900016 102900017 102900018 102900019 102900020 102900021 102900022 102900023 102900024 102900025 102900026 102900027 102900028 102900029 102900030 102900031 102900032 102900033 102900034 102900035 102900036 102900037 102900038 102900039 102900040 102900041 102900042 102900043 102900044 102900045 102900046 102900047 102900048 102900049 102900050 102900051 102900052 102900053 102900054 102900055 102900056 102900057 102900058 102900059 102900060 102900108 102900109 102900111

с.Багренци
102900087

с.Берсин
102900084

с.Бобешино
102900069

с.Богослов
102900077

с.Вратца
102900072

с.Гирчевци
102900089

с.Горановци
102900078

с.Горна Брестница
102900073

с.Горна Гращица
102900096

с.Грамаждано
102900076

с.Граница
102900082

с.Гърляно
102900071

с.Гюешево
102900064

с.Дворище
102900092

с.Долна Гращица
102900097

с.Долно село
102900068

с.Драговищица
102900063

с.Жабокрът
102900090

с.Жиленци
102900074 102900075

с.Каменичка Скакавица
102900065

с.Катрище
102900099

с.Коняво
102900093

с.Копиловци
102900102

с.Лелинци
102900083

с.Лозно
102900106

с.Мазарачево
102900062

с.Николичевци
102900100

с.Нови чифлик
102900085

с.Ново село
102900079

с.Пиперков чифлик
102900088

с.Полска Скакавица
102900070

с.Преколница
102900066

с.Радловци
102900107

с.Раждавица
102900105

с.Раненци
102900067

с.Скриняно
102900101

с.Слокощица
102900080 102900081

с.Соволяно
102900061

с.Стенско
102900095

с.Таваличево
102900098

с.Търновлаг
102900086

с.Цървеняно
102900094

с.Шипочано
102900103

с.Шишковци
102900104

с.Ябълково
102900091

Области