ОИК протоколгр.Стражица
043100001 043100002 043100003 043100004 043100005

с.Асеново
043100006

с.Балканци
043100008

с.Благоево
043100009

с.Бряговица
043100007

с.Виноград
043100010

с.Владислав
043100011

с.Горски Сеновец
043100012

с.Железарци
043100017

с.Кавлак
043100018

с.Камен
043100013 043100014

с.Кесарево
043100015 043100016

с.Лозен
043100019

с.Мирово
043100020

с.Николаево
043100021

с.Нова Върбовка
043100022

с.Ново градище
043100023

с.Сушица
043100026

с.Теменуга
043100028

с.Царски извор
043100030

Области