ОИК протоколгр.Елена
041300001 041300002 041300003 041300004 041300005 041300006

с.Беброво
041300010

с.Блъсковци
041300011

с.Бойковци
041300012

с.Буйновци
041300013

с.Гърдевци
041300028

с.Дрента
041300015

с.Илаков рът
041300016

с.Каменари
041300017

с.Константин
041300018

с.Костел
041300019

с.Майско
041300020

с.Марян
041300021

с.Мийковци
041300022

с.Палици
041300023

с.Руховци
041300024

с.Средни колиби
041300025

с.Тодювци
041300026

с.Чакали
041300027

с.Яковци
041300029

Области