Местни избори | 29 октомври 2023 | втори тур

Община Тунджа, област Ямбол

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
4 350 43.47%
68 СТАНЧО ДИМИТРОВ СТАВРЕВ
Местна коалиция К БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (К БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ, П ИМА ТАКЪВ НАРОД, П ВМРО-БНД, К ЛЕВИЦАТА!)
5 538 55.34%
- Не подкрепям никого
119 1.19%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Ботево

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 ГЕОРГИ ИВАНОВ ТАНЕВ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
239 49.48%
68 ТАТЯНА ДИМИТРОВА ЙОВЧЕВА
Местна коалиция К БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (К БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ, П ИМА ТАКЪВ НАРОД, П ВМРО-БНД, К ЛЕВИЦАТА!)
242 50.10%
- Не подкрепям никого
2 0.41%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Генерал Тошево

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 ИВАН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
89 46.11%
68 ДИМО ИВАНОВ СТОЯНОВ
Местна коалиция К БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (К БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ, П ИМА ТАКЪВ НАРОД, П ВМРО-БНД, К ЛЕВИЦАТА!)
103 53.37%
- Не подкрепям никого
1 0.52%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Дражево

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ДЯКО ИЛИЕВ ДЯКОВ
ПП ГЕРБ
193 48.61%
68 ТАТЯНА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА
Местна коалиция К БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (К БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ, П ИМА ТАКЪВ НАРОД, П ВМРО-БНД, К ЛЕВИЦАТА!)
200 50.38%
- Не подкрепям никого
4 1.01%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Завой

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 РУМЯНА РАДЕВА ТОДОРОВА
ПП ГЕРБ
238 45.25%
68 ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
Местна коалиция К БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (К БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ, П ИМА ТАКЪВ НАРОД, П ВМРО-БНД, К ЛЕВИЦАТА!)
285 54.18%
- Не подкрепям никого
3 0.57%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Калчево

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 ПЕТРАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
163 45.03%
68 МИТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
Местна коалиция К БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (К БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ, П ИМА ТАКЪВ НАРОД, П ВМРО-БНД, К ЛЕВИЦАТА!)
196 54.14%
- Не подкрепям никого
3 0.83%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Маломир

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ИВАН МАНОЛОВ ИВАНОВ
ПП ГЕРБ
202 50.37%
68 ДИМИТЪР РАДОСТИНОВ ИВАНОВ
Местна коалиция К БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (К БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ, П ИМА ТАКЪВ НАРОД, П ВМРО-БНД, К ЛЕВИЦАТА!)
190 47.38%
- Не подкрепям никого
9 2.24%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Ханово

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 ПАВЛИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
182 48.15%
68 ПЕТЯ ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
Местна коалиция К БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (К БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ, П ИМА ТАКЪВ НАРОД, П ВМРО-БНД, К ЛЕВИЦАТА!)
191 50.53%
- Не подкрепям никого
5 1.32%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Сумарни числови данни от протокол

Хартиено гласуване

Хартиено-машинно гласуване

Сканирани протоколи

Машинни данни

Файлове от машина

Видеоизлъчване


Отворени данни в машинно-четим формат

Протокол на ОИК за Кмет на община Тунджа Протокол на ОИК за Кмет на кметство Ботево Протокол на ОИК за Кмет на кметство Генерал Тошево Протокол на ОИК за Кмет на кметство Дражево Протокол на ОИК за Кмет на кметство Завой Протокол на ОИК за Кмет на кметство Калчево Протокол на ОИК за Кмет на кметство Маломир Протокол на ОИК за Кмет на кметство Ханово

община Тунджа

с.Асеново

С. АСЕНОВО, Кметство, ул. "Н. Й. Вапцаров" №2282500001

с.Безмер

С. БЕЗМЕР, Кметство, ул. "Освобождение" №32282500003
С. БЕЗМЕР, Младежки дом, ул. "Освобождение" №34282500002

с.Болярско

С. БОЛЯРСКО, Кметство, ул. "Пробуда" №35282500005

с.Ботево

С. БОТЕВО, ОУ "Христо Ботев", ул. "Хр. Ботев" №39282500004

с.Бояджик

ПСИК с. Бояджик, ул. „Търговска“- пенсионерски клуб 282500050
С. БОЯДЖИК, ул. "Независима България" №29 в сградата на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий282500007
С. БОЯДИК, ул. "Независима България" №29 в сградата на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий282500006

с.Веселиново

С. ВЕСЕЛИНОВО, ул. "Христо Ботев" №2 - Стол на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"282500008

с.Видинци

С. ВИДИНЦИ, Читалище, ул. "Ал. Стамболийски" №4282500009

с.Генерал Инзово

С. ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО, ул. "Св. Св. Кирил Методий" №14, сградата на Читалище "Н. Й. Вапцаров 1926"282500010

с.Генерал Тошево

ПСИК с. Генерал Тошево, ул. "Митко Пеев" № 30, читалище - малка зала282500051
С. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, Читалище "Развитие 1905", ул. "Митко Пеев" №30282500011

с.Голям манастир

С. ГОЛЯМ МАНАСТИР, Читалище "Напредък 1927", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №21282500012

с.Гълъбинци

С. ГЪЛЪБИНЦИ, Читалище "П. Р. Славейков 1928 ", ул. "П. Р. Славейков" №3282500013

с.Дражево

С. ДРАЖЕВО, Старо читалище-тип барака, ул. "Надежда" №17282500014

с.Драма

С. ДРАМА, Читалище-малка зала, ул. "Балкан" №19282500015

с.Дряново

С. ДРЯНОВО, Читалище "Светлина-2004", ул. "Иван Михов" №7282500016

с.Завой

С. ЗАВОЙ, Клуб на пенсионера, ул. "Червен бряг" №2а282500017

с.Златари

С. ЗЛАТАРИ, Читалище "Васил Левски 1935", ул. "Космос" №4282500018

с.Кабиле

С. КАБИЛЕ, Зала до кметството, ул. "Севтополис" №9Б282500019

с.Калчево

ПСИК с.Калчево, ул. "Иван Костов Динев" №2, малка зала282500052
С. КАЛЧЕВО, Зрителна зала, ул. "Иван Костов Динев" №2282500020

с.Каравелово

С. КАРАВЕЛОВО, Читалище "Н. Й. Вапцаров 1929", ул. "Ж. Петков" №19282500021

с.Козарево

С. КОЗАРЕВО, Клуб на пенсионера, ул. "Възраждане" №41282500022

с.Коневец

ПСИК с. Коневец, ул."Тунджа" №34, малка зала на читалището282500053
С. КОНЕВЕЦ, Читалище "Д-р Петър Берон 1941", ул. "Тунджа" №34282500023

с.Крумово

С. КРУМОВО, Читалище "Съгласие 1929", ул. "Възраждане" №19282500024

с.Кукорево

С. КУКОРЕВО, Кметство-ритуална зала, ул. "Тунджа" №2А282500025
С. КУКОРЕВО, Читалище "Виделина 1928", ул. "Д. Благоев" №10282500026

с.Маломир

ПСИК с. Маломир, ул. "Карапча" №11, пенсионерски клуб в читалището282500054
С. МАЛОМИР, Читалище "Просвета 1920", ул. "Карапча" №11282500027

с.Меден кладенец

С. МЕДЕН КЛАДЕНЕЦ, Читалище "Изгрев 1928", ул. "Първи май" №3282500028

с.Межда

С. МЕЖДА, Кметство, ул. "В. Левски" №2282500029

с.Миладиновци

С. МИЛАДИНОВЦИ, Читалище "Паисий Хилендарски1928", ул. "Хр. Ботев" №1282500030

с.Могила

С. МОГИЛА, Читалище "Пробуда 1928", ул. "Възраждане" №17282500031

с.Овчи кладенец

С. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ, Читалище "Мисъл 1931", малък салон, ул. "Девети септември" №40282500032

с.Окоп

С. ОКОП, Читалище "Христо Ботев", ул. "Тунджа" №27282500033

с.Победа

С. ПОБЕДА, Читалище "Васил Левски 1931", ул. "Г. Раковски" №24282500034

с.Робово

С. РОБОВО, Клуб на пенсионера, ул. "Дружба" №17282500035

с.Роза

С. РОЗА, ОУ "Паисий Хилендарски", ул. "П. Момчилов" №54282500036 282500037

с.Савино

С. САВИНО, Читалище "Н. Й. Вапцаров 1928" - малка зала, ул. "Простор" №10282500038

с.Симеоново

С. СИМЕОНОВО, Читалище "Искра 1931" - малък салон, ул. "Х. Димитър" №1282500039

с.Скалица

С. СКАЛИЦА, Читалище "Светлина 1928" - малък салон, ул. "Хр. Ботев" №26282500040

с.Сламино

С. СЛАМИНО, Клуб на пенсионера, ул. "Славянска" №13282500041

с.Стара река

С. СТАРА РЕКА, Читалище, ул. "Хан Аспарух" №1282500042

с.Тенево

С. ТЕНЕВО, Клуб на пенсионера, ул. "Кольо Тенев" №18282500044
С. ТЕНЕВО, СОУ "Васил Левски", ул. "Г. Димитров" №50282500043

с.Търнава

С. ТЪРНАВА, Читалище "Зора 1927", ул. "Освобождение" №7282500045

с.Хаджидимитрово

С. ХАДЖИДИМИТРОВО, Читалище "Васил Левски 1950", ул. "Проф. Нойков" №15282500046

с.Ханово

С. ХАНОВО, Клуб на пенсионера, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №14А282500047

с.Чарган

С. ЧАРГАН, Кметство, ул. "Панайот Куртев" №27282500048

с.Челник

С. ЧЕЛНИК, Читалище "Зора 1930" - малък салон, ул. "Хр. Ботев" №29282500049

изтегли